Täna on reede, 25. juuli 2014

SISUJUHT | OTSING | KONTAKT | In English


SISUJUHT
avaleht
 

MINU KOOL
Kadrina Keskkooli e-Päevik
Keskkool
AJALUGU | FAKTID | PÕHIMÕTTED | ALMANAHH | SÕPRUSKOOLID

Inimesed
ÕPILASED | ÕPILASTE ARHIIV | ÕPETAJAD | LENNUD | AURAAMAT | VILISTLASKOGU | HOOLEKOGU | DIREKTORI NÕUKOGU | TEENINDAV PERSONAL | PEDAGOOGID 1902-1970 | LÕPETAJAD 1902-1952

Vilistlastele
VILISTLASKOGU LIIKMED | VILISTLASKOGU PÕHIKIRI | 110. AASTAPÄEV | 105. AASTAPÄEV | 100. AASTAPÄEV | LENNUD

Õppekorraldus
ÕPPEKAVA | TUNNIJAOTUSPLAAN | HUVIALARINGID | 9. KLASSI PINGEREA MOODUSTAMINE

Õpilase tugimeetmed
SOTSIAALPEDAGOOG | KOOLIPSÜHHOLOOG | KOOLIMEDÕDE | PIKAPÄEVARÜHM | ÕPIABI | ÕPILASKODU

Kontaktinfo
KONTAKTANDMED | TÖÖPAKKUMINE | e-POSTKAST

Infolehed
KÄESOLEV ÕPPEAASTA | KÄESOLEV KUU | INFOLEHTEDE ARHIIV

Uudised
KÄESOLEV AASTA | UUDISTE ARHIIV

Aineklassid ja ainesektsioonid
ALGÕPETUS | EESTI KEEL | VÕÕRKEELED | MATEMAATIKA | LOODUSTEADUSED | LOOVAINED | KEHALINE KASVATUS | RAAMATUKOGU | ARVUTIKLASS | ÄRIJUHTIMISE JA TEHNOLOOGIA ALUSED | MEEDIAÕPETUS

Projektid
RAHVUSVAHELISED | EESTI-SISESED

Vastuvõtt
1. KLASSI VASTUVÕTMINE | 10. KLASSI VASTUVÕTMINE | ÕPPESUUNAD

CADrina
CADrina 2013 | CADrina 2012 | CADrina 2011 | CADrina 2010

Dokumendid

 
SISUKORD
SISSEJUHATUS
KESKKOOL
INIMESED
VILISTLASTELE
ÕPPEKORRALDUS
ÕPILASE TUGIMEETMED
KONTAKTINFO
INFOLEHED
UUDISED
AINESEKTSIOONID
PROJEKTID
VASTUVÕTT
CADrina
DOKUMENDID
PILDIGALERII
TÖÖPAKKUMINE

LISAD
e-PÄEVIK
e-POSTKAST
e-KATALOOG (RIKSWEB)
e-ÕPIKESKKOND (VIKO)
e-ÕPIKESKKOND (moodle)

VIIMATI LISATUD
INFOLEHT - JUULI
Lõpuaktuste pildid, 10. klassi vastuvõetud õpilased
LIV LEND
Kadrina Keskkooli 54. lend
INFOLEHT - JUUNI
Sünnipäevalapsed, ... lõpuaktused
10. KLASSI ASTUJALE
Dokumentide vastuvõtt 10. klassi astuda soovijatelt algab 16. juunist
TÖÖPAKKUMINE
Pakume tööd keemiaõpetajale

OTSING
Otsi kodulehelt: Powered by DGS Search

VIITED
EENETI TEENUSTESERVER

KUUKAJA ONLINE
Kadrina Keskkooli ajaleht
KADRINA KUNSTIDEKOOL
Muusika-, tantsu-, kunstikool

Rakvere tee 4, 45201 Kadrina, Lääne-Virumaa, tel: +372 32 25 640, faks: +372 32 25 641
e-post: postmaster@kadrina.edu.ee

webmaster