Kooli vastuvõtmine

Kadrina Keskkooli (v.a 1. ja 10. klassi) astumiseks tuleb esitada:

  • taotlus (täidetakse kantseleis)
  • ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • klassitunnistus või hinneteleht
  • väljavõte õpilasraamatust
  • tervisekaart
  • dokumendifoto (3x4cm)

Info tel 322 5640 (kantselei).

Vaata ka: 1. klassi vastuvõtmine10. klassi vastuvõtmine

 

Sa oled siin: Avaleht Vastuvõtt Kooli vastuvõtmine