Tunnijaotusplaanid

1. kooliaste | 2. kooliaste | 3. kooliaste | 4. kooliaste

I KOOLIASTE

Kinnitatud õ/n koosolekul 31.08.2011
Täiendatud õ/n koosolekul 29.08.2014

  1. klassid 2. klassid 3. klassid
T¹ ÕR T ÕR T ÕR
Emakeel 7 7 7 7(+1) 5(+1) 5(+2)
A-võõrkeel - - - - 3(+1) 3
Matemaatika 3(+1)² 3(+1) 3(+1) 3(+2) 4 4(+1)
Loodusõpetus +1 +1 2+1 2 3 2
Inimeseõpetus - -
Muusika 2 2 2 2 2 2
Kunst 1,5 1,5 1,5+0,5 1,5 1,5 1,5
Tööõpetus 1,5 1,5 1,5+0,5 1,5 1,5 1,5
Kehaline kasvatus 2 2 3 2 3 2
Rütmika 1 1 - 1 - 1
Keeleabi - +1 - +1 - +1
Õpiabi - +1 - +1 - +1
Kokku 20 22 23 25 25 27
Ringid 1. klassid 2. klassid 3. klassid
T ÕR T ÕR T ÕR
- - - - - - -

¹ T - tavaklass, ÕR - õpiraskustega õpilaste klass

² (+N) - kooli valik; +N - lubatud normkoormusele lisaks

ÜLES

II KOOLIASTE

Kinnitatud õ/n koosolekul 31.08.2011

  4. klassid 5. klassid 6. klassid
S¹ T ÕR S T ÕR S T ÕR
Eesti keel 4(+2)² 4(+2) 4(+2) 4 4 4 3 3 3
Kirjandus - - - 2 2 2 2 2 2
A-võõrkeel 4+1 3(+1) 3 4+1 3(+1) 3 4+1 3(+1) 3
B-võõrkeel - - - - - - 3(+1) 3(+1) 3
Matemaatika 4(+1) 4(+1) 4 5 5 5 4+1 4 4
Loodusõpetus 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Ajalugu - - - 1(+1) 1(+1) 1(+1) 2 2 2
Inimeseõpetus - - - 1 1 1 1 1 1
Ühiskonnaõpetus - - - - - - 1 1 1
Muusika 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tehnoloogia³ 2 2 2 2 2 2 1(+1) 1(+1) 1(+1)
Kehaline kasvatus 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Arvutiõpetus - - - (+1) (+1) (+1) - - -
Keeleabi - - 1 - - +1 - - 1
Õpiabi - - 1 - - 1 - - 1
Kokku 26 25 25 29 28 29 32 30 30
Ringid  4. klassid 5. klassid 6. klassid
S T ÕR S T ÕR S T ÕR
- - -  - - - - - - -

¹ S - võõrkeele süvaklass, T - tavaklass, ÕR - õpiraskustega õpilaste klass

² (+N) - kooli valik; +N - lubatud normkoormusele lisaks (lapsevanema loal)

³ Tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus

ÜLES

III KOOLIASTE

Kinnitatud õ/n koosolekul 31.08.2011

  7. klassid 8. klassid 9. klassid
S¹ T ÕR S T ÕR S T ÕR
Eesti keel 2 2 2 2 2 2 2(+1) 2(+1) 2(+1)
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2
A-võõrkeel 3+2² 3 3 4+1 3(+1) 3 3+2 3 3
B-võõrkeel 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Matemaatika 5 4(+1) 4 4+1 4 4 5 5 5
Loodusõpetus 2 2 2 - - - - - -
Geograafia 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Bioloogia 2 2 2 2 2 2 1(+1) 1(+1) 1(+1)
Keemia - - - 2 2 2 2 2 2
Füüsika - - - 2 2 2 2 2 2
Ajalugu 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 - - -
Ühiskonnaõpetus - - - - - - 2 2 2
Muusika 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tehnoloogia³ 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Keeleabi - - +1 - - +1 - - +1
Õpiabi - - 1 - - 1 - - +1
Kokku 32 30 31 34 32 33 34 32 34
Ringid  7. klassid 8. klassid 9. klassid
S T ÕR S T ÕR S T ÕR
Arvutiõpetus - -  - 1 1 1 - - -

¹  S - võõrkeele süvaklass, T - tavaklass, ÕR - õpiraskustega õpilaste klass

²  (+N) - kooli valik; +N - lubatud normkoormusele lisaks (lapsevanema loal)

³  Tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus

ÜLES

IV KOOLIASTE

Kinnitatud õ/n koosolekul 31.08.2011

  10. klassid 11. klassid 12. klassid
HUSO¹ LOTE RETE HUSO LOTE RETE HUSO LOTE RETE
Eesti keel 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kirjandus 2+1² 2 2 2+1 2 2 2+1 2 2
Tekstiõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B1 võõrkeel 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B2 võõrkeel 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4
Matemaatika 4 4+1 4+1 4 4+1 4+1 4 4+1 4+1
Bioloogia 1 1 1 2 2 2 2 2+1 2+1
Geograafia 2 2 2 1 1+1 1 +1 - -
Keemia 2 2 2 1 1+1 1 - +1 +1
Loodusteadused - +2 - - +1 - - +1 -
Füüsika 2 2+1 2 2 2 2 1 1+1 1+1
Ajalugu 2+1 2 2 2+1 2 2 2 2 2
Ühiskonnaõpetus - - - - - - 2 2 2
Inimeseõpetus - - - - - - 1 1 1
Kunst 1 1 1 1 1 1 +1 - -
Joonestamine - - - - - - - +1 +1
Muusika 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Kokku 29+3 29+5 29+2 28+3 28+5 28+2 26+4 26+6 26+5
Suunavalik (lisa) +2 - +3 +2 - +3 +2 - +1
KOKKU 34 34 34 33 33 33 32 32 32
Õpilase valik
· minimaalselt
· maksimaalselt
 
-
vaba
 
-
vaba
 
-
vaba
 
1
vaba
 
1
vaba
 
1
vaba
 
2
vaba
 
2
vaba
 
2
vaba
KOKKU (norm) 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Valikkursused  10. klassid 11. klassid 12. klassid
HUSO LOTE RETE HUSO LOTE RETE HUSO LOTE RETE
Humanitaarvaldkond
Vene keel B1.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ladina keel A1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Soome keel A2.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Prantsuse keel
A1.1 algajad
A1.2 edasijõudnud
 
2
-
 
2
-
 
2
-
 
2
2
 
2
2
 
2
2
 
2
2
 
2
2
 
2
2
Inglise keel C1 - - - - - - 1 1 1
Saksa keel A2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Praktiline kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sotsiaalvaldkond
Politseiõpe 1 1 1 - - - - - -
Päästeõpe 1 1 1 - - - - - -
Riigikaitse
Välilaager
- - - 1
1
1
1
1
1
- - -
Usundiõpetus 1
Usundiõpetus 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Meediaõpetus 1 1 1 1 1 1 - - -
Rahvusvaheline
projektitöö
1 1 1 1 1 1 - - -
Karjääriõpetus - - - 1 1 1 - - -
Filosoofia 1
Filosoofia 2
- - - 1
-
1
-
1
-
-
1
-
1
-
1
Õppides loon ennast 1 1 1 - - - - - -
Suhtlemis-
psühholoogia
1 1 1 1 - - - - -
Reaalvaldkond
Majandusmatem.
Planimeetria I
Planimeetria II
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
1
-
-
1
-
-
1
Programmeerimine 1
Programmeerimine 2
- - - 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tehniline valdkond
Tugevusõpetus ja
tehn. joonestamine
1 1 1 - - - - - -
Kehaline kasvatus
Liikumine
välistingimustes
1 1 1 - - - - - -
Aeroobika 1 1 1 - - - - - -
Minu kehatüüp,
toitumine, treening
- - - 1 1 1 - - -
Kehalised võimed
ja liikumisoskused
- - - - - - 1 1 1

¹ HUSO - humanitaar-sotsiaalsuund, LOTE - loodusteaduste suund, RETE - reaaltehniline suund

² +N - suunavalikud

ÜLES

Sa oled siin: Avaleht Õppetöö Õppekava Tunnijaotusplaanid