Milleks meile joonestamine?

Kadrina Keskkooli vilistlane: "Ei kujuta enam tänapäeva tootmisettevõtet ette ilma 3D mudelite maailmata."

Intervjuu Mart Suurkiviga, kes on Kadrina Keskkooli vilistlane, lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja nüüd töötab Universal Industries OÜ-s arendusosakonna juhatajana.

Intervjueeris Caroline Karus, Kadrina Keskkooli meediagrupi liige.

Kuidas on seotud Teie igapäeva elu AutoCADiga?

Päris igapäevaselt AutoCADiga kokku ei puutu, kuid üsna tihti sellegipoolest. Samas kasutan seda ainult lihtsamateks joonestustöödeks väga pinnapealsel tasemel.

Miks üldse tahate tegeleda sellega?

Taolised joonestusprogrammid on heaks abivahendiks, kuidas objekte enne valmistamist kujutada 3D mudeli kujul - seda küll AutoCADiga on raske teha ning on kordades paremaid tarkvarasid. Ei kujuta enam tänapäeva tootmisettevõtet ette ilma 3D mudelite maailmata.

Kus ja miks õppisite AutoCAD joonestamist? Kas see oli kindlal eesmärgil?

AutoCAD joonestamist õppisin keskkooli ajal Kadrinas, mis tol ajal oli veel valikaine raames. Valisin selle aine teadlikult, sest soovisin oma edasise tee siduda mehaanikainseneri elukutsega.

Kas Teile meeldib sellega tegeleda? Miks?

AutoCAD on kasulik abivahend 2D jooniste tegemiseks, mis on vajalikud näiteks frees-, plasma- ning laserlõike pinkidele. Samuti annavad kahemõõtmelised joonised baasi 3D mudelitele, seega on need teadmised väga olulised.

Miks Teie arvates peaksid noored oskama AutoCAD joonestamist?

Kas või kõige algsemad projekteerimist-/joonestamisoskused aitavad kaasa ruumilise mõtteviisi kujunemisele, mis tuleb kasuks igas eluvaldkonnas. Samas aitab tarkvara tundmine oma ideid edasi anda jooniste kujul - need on arusaadavad kõigile ühtemoodi ning seeläbi on igal inimesel võimalus mingile tootele/detailile kuju anda.

Mida Teie teate CADrinast?

Üsna palju - osalesin kõige esimesel CADrina võistlusel, mis õnnestus ka võita. Samuti olen hilisemalt antud üritusel osalenud nii kohtuniku kui ka võistlejana vilistlaste võistkonnas. Arvan, et CADrina on heaks reklaamiks nii koolile kui ka konkreetsele õppesuunale.

Mart Suurkivi

Sa oled siin: Avaleht Uudised CADrina Milleks meile joonestamine?