Mõelda tuleb alati suurelt

Direktor Arvo Pani leiab, et CADrina festivalil on eeldused muutuda rahvusvaheliseks.

"Ehk kunagi saab CADrinast üle ilma tuntud üritus ja siis ei võistle ainult Eesti koolid omavahel, vaid ka teiste riikide omad," rääkis Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani, keda intervjueeris Kadrina Keskkooli meediagrupi liige Caroline Karus.

Kuidas sai CADrina alguse?

CADrina võistluse idee on tegelikult pärit meie vilistlaselt ja Aru Gruppi juhatuse esimehelt, härra Juhan Viiselt. Tema on ka praeguse reaaltehnilise suuna mõtte algataja. 11 aastat tagasi, ettevõtjana nägi ta, et tema ettevõtetesse on vaja kvalifitseeritud tööjõudu. Sel ajal oli tehnoloogia kiiresti arenemas ning oli vaja inimesi, kes oleksid võimelised neid uusi seadmeid juhtima, nendega töötama. Härra Viise tegigi ettepaneku koolile ja me olime sellega päri ning nii saigi välja töötatud reaaltehniline õppesuund. Et seda suunda ja seega ka tehnilisi erialasid (õppeaineid) rohkem õpilastele tutvustada ja lähemale tuua, siis tuligi idee korraldada üritus nimega CADrina.

Mis on Teie osa CADrinas?

Minu osa? Noh eks ikka keegi peab kogu seda CADrina võistlust koordineerima. Ehk siis tuleb kokku leppida ja kinnitada valdkondade kaupa neid inimesi, kes spetsiifiliselt juba ettevalmistusi teevad - alates avalöögist kuni auhindadeni. Kõige suurema töö teevad ära ikkagi õpetajad ja õpilased projektijuht Raimo Maasiku ja huvijuht Kristi Aimla juhendamisel. Siinkohal suur tänu nii neile kui ka kõigile, kes seda sündmust aitavad ette valmistada ja läbi viia! Kuna selle sündmuse eelarve on küllalt suur, olen mina ka see, kes peab leidma rahalisi võimalusi võistluse läbiviimiseks. Midagi pole parata, raha on väga oluline!

Mis kasu CADrinast on koolile, õpilastele või Kadrinale?

Eeskätt me peame mõtlema tuleviku, noorte ja laiemalt mõeldes, me peame mõtlema meie väikese Eesti peale, et ta oleks jätkusuutlik. Me ei saa võtta ainult Kadrina seisukohalt. Tähtis on, et Eesti riik säiliks. Selleks on vaja tugevat majandust ja erinevaid spetsialiste, kes seda majandust ülal peaksid. Peame vaatama ka Lääne-Virumaa ning kindlasti ka oma valla arengut. Et meil oleks noori, kes pärast gümnaasiumite ja kõrgkoolide lõpetamist ning ameti omandamist tuleksid kunagi siia tagasi. Eesmärk on säilitada Kadrina valla jätkusuutlikkus.

Kui suureks peaks CADrina saama?

Kindlasti me peame leidma võimalusi võistkondade geograafiat laiendada, et võistkondi tuleks juurde. Siiamaani oleme me võistelnud ainult kõrgkoolidega, aga see aasta on juba üks gümnaasium meiega võistlemas - Tartu Tamme Gümnaasium. Võistluse võimalusi on plaanis laiendada spordi poolele, sellest aastast algab CADrina päev spordiga. Mõte on selles, et pakkuda õpilastele erinevaid võimalusi spordist arvutijoonestamiseni.

Hetkel kasutame AutoCADi, aga on palju teisigi joonestamisprogramme, mida võiks kasutada. Siin on mõttekoht, kui saame uute arvutiprogrammide abiga tuua võistlusele uusi koole.

Minu ja ka teiste organiseerijate nägemus on, et tulevikus võiks kujuneda CADrinast ülemaaline festival. Ehk kunagi saab CADrinast üle ilma tuntud üritus ja siis ei võistle ainult Eesti koolid omavahel, vaid ka teiste riikide omad. Muidugi peame me siis huvikeskuse saali laiendama, aga ma ei usu, et see on suur probleem.

On Teil kokkupuuteid olnud AutoCADiga?

Ei ole, kuna ma seda väga ei kasutaks. Aga põnev on jälgida, kui teised sellega tegelevad. Mul seda vaja ei lähe ja ma arvan, et hetkel ma seda oskust ei omanda ka, eks vaatab, mis tulevik toob.

Mis on Teie esimene mälestus CADrinast?

Esimene, mis meenub, on meie poiste võit sellises konkurentsis.

Milline tuleb CADrina 2016?

Loodan, et põnevam ja huvitavam kui kõik eelnevad. Selle nimel oleme ka rohkem vaeva näinud.

Ma loodan, et see jääb mulle ka meelde sellega, et meie poisid jälle võidavad, nad pole ju tükk aega võiduradadel olnud. Meelde jääb see kindlasti ka seetõttu, et meile on toetajaid väga oluliselt juurde tulnud ja just ettevõtete näol. See näitab, et me teeme õiget asja.

Teie eelmine amet oli võimlemisõpetaja, kust tuli direktori amet? Kas Teile meeldib?

Ma olen terve oma teadliku elu hariduse valdkonnas töötanud. Loomulikult meeldib. Igat tööd, mida sa teed, tuleb teha pühendunult. Teatud mõttes võib öelda, et mul on haridusgeen ka sees, sest mu ema ja väga paljud sugulased on haridusvaldkonnas töötanud. Ma arvan, et see pisik on sealt pärit. Noortega on mõnus koostööd teha ja nende seltskonnas ringi liikudes tunnen end ka paremini.

Arvo Pani

Sa oled siin: Avaleht Uudised CADrina Mõelda tuleb alati suurelt