CADrinast saagu Kadrina valla nutikuse taseme test

CADrina vaimse isa tulevikupilt päevadest, mil CADrina on Kadrina valla sünonüümiks ja koolis uus unikaalne õppeaine - projektijuhtimine.

Vahetult 7. CADrina festivali künnisel vastas küsimustele Juhan Viise - Aru Grupp AS juhataja, üks CADrina peaorganisaatoritest.

Küsis Kadrina Keskkooli meediagrupi liige Anna Elisabeth Viise.

Olete CADrina idee autor. Millest sai mõte alguse?

Olime 2005. aastal Aru Grupi ja Kadrina Keskkooli koostööprojektina käivitanud gümnaasiumiastmes insener-tehnilise õppesuuna, kus AutoCAD tarkvaraga joonestamise õpetamisel oluline koht.

Õppetöö edenedes tahtsime olla veendunud, et meie AutoCADi koolitus on piisavalt heal tasemel, ning otsisime võimalust oma taset konkreetse mõõdetava parameetriga järjekindlalt testida. Otsustasime käivitada iga-aastase arvutijoonestamise võistluse. Et teha asju väga heal tasemel, siis tuleb end võrrelda tugevamatega - nii said meie olulisteks võistluspartneriteks TTÜ ja TTKK.

Ja nimi CADrina?

See tuli kuidagi iseenesest, CAD + Kadrina, tundus sobivat.

Missugusena näete CADrina tulevikku?

Näen võimalust arendada arvutijoonestamise võistlus Kadrina kooli ja võib olla kogu valla nutikuse tasemetestiks, kus iga-aastaselt paneme välja, mis meil kogunenud on ning samas kutsume võistlejaid nii Eestist kui väljastpoolt. Kõik tegevused peavad olema väga professionaalsel tasemel alates CAD joonestamise- ja spordivõistlusest, ürituse organiseerimisest, esinejatest meediatöö ja sponsoritega tegelemiseni välja.

Püüame kaasata erinevate tegevuste arendamisse järjest enam Kadrina Keskkooli õpilasi ning oma ala meistritest kooli vilistlasi. CADrina on hea võimalus vallavalitsuse, kooli, kohalike ettevõtete, samuti kooli vilistlaste ning valla inimeste, sponsorite ning koostööpartnerite omavahelise sünkroniseeritud koostöö arendamiseks. CADrinat arendades ja arukalt ära kasutades saame koolile ja vallale mainekujunduses kaasa aidata ning sellega inimesi, mõistust ja raha rohkem Kadrinasse kutsuda.

Oleme vaikselt edenenud. Lisaks eelnevate CADrina tegevustele kutsusime sel aastal ellu hommikuse spordiürituse, kus ruulib korvpallivõistlus CADrina CUP. Õhtul finaalvõistluse avalöögil löövad kaasa kooli erinevate kunstidega tegelejaid, kes professionaalse lavastaja, meie kooli vilistlase Erni Kase käe all oma oskused õhtusel lavashow'l tervikuks seovad. Sponsorite ja koostööpartneritena kaasa aitamas on sellel aastal oluliselt rohkem ettevõtteid ning ka eraisikuid kui kunagi varem.

Kas CADrinat saaks ka kooliõpetuses rohkem rakendada?

Saab. Soovin, et käivitaksime järgmisel õppeaastal Kadrina Keskkoolis lisaks uue õppeaine: Projektijuhtimine. Oskame tihti erinevat soovida, kuid vahel tuleb ette, et puudu jääb oskusi oma soovid ellu viia, jääb vajaka siduda tulemuseks 3 komponenti: oma tahe, oskused ning ümbritsevad võimalused. Seda oskust võiksime projektijuhtimise õppeaine abil oma kooli õpilastes arendada.

Meil on oma kooli vilistlane, kes selles valdkonnas tipptasemel õppejõuna nii Eestis kui ka väljaspool. Ehk õnnestub ta kaasa kutsuda ning tugev ainekava kokku panna. Sellise professionaalsel tasemel valikaine lisamine Kadrina Keskkooli õppekavasse võiks olla oluliseks lisamotivaatoriks väljastpoolt meie keskkooli õppima tulijatele.

CADrina tegevusi saaks sel juhul kasutada praktilise osana õppeainest, kus teoreetilised teadmised ellu rakendatakse ning õpilaste oma käe all metoodilise õppe raames hakkavad sündmused arenema. Ja hiljem kui üritus läbi, saab teha korraliku projektianalüüsi, mis ühtlasi võiks olla projektijuhtimise õppeaine lõputöö üks osa.

Õpilased saavad olla ise nii tegijad kui kriitikud. Iga järgmine CADrina pannakse võistlema koolinoorte poolt läbi metoodilise analüüsi eelmiste aastate tegemistega. Saab siduda õpet ning praktikat pidevalt parema tulemuse genereerimisel, paraneb koolitus ja areneb CADrina. Läbi sellise kogemuse kaob noortel tulevikuks hirm alustada ägedaid asju, need võetakse ette ja tehakse ära kasutades Kadrina Keskkoolis õpitud metoodikaid ning toetudes kogemusele, mis omandatud CADrina üritust läbi viies ning analüüsides.

Mis on Teie soov?

Kadripäeval toimuv CADrina peab eelkõige meile endile meeldima ning andma koolile ja piirkonnale jätkusuutlikkuse energiat.

Juhan Viise

Sa oled siin: Avaleht Uudised CADrina CADrinast saagu Kadrina valla nutikuse taseme test