Intervjuu Arvo Paniga

Avaldame Kadrina vallalehe Kodukant võrguväljaandes ilmunud intervjuu meie kooli direktoriga. Küsitles Marten Arandi 10. klassist.

Arvo Pani: "Kõik saab alguse kodust"

Intervjuu Kadrina Keskkooli direktoriga

Küsis Marten Arandi, Kadrina Keskkooli meediaõppur

Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani on sündinud 13. mail 1957. aastal Viljandis. Seal asus ta õppima tänapäevase nimega Viljandi Kesklinna Koolis, kus lõpetas 8 klassi. Edasi suundus ta õppima tolleaegsesse Tallinna Spordiinternaatkooli (TSIK), võrkpalliosakonda. TSIKi võrkpallivõistkonna koosseisus tuli NSVL-du noorte meistriks 1975. aastal. Samal aastal astus ta Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, mille lõpetas 1980. aastal kehalise kasvatuse õpetaja erialal. Pärast ülikooli asus ta tööle Kadrina Keskkoolis kehalise kasvatuse õpetajana. Aastatel 1998-2000 töötas ta Rakke Gümnaasiumi direktorina. 2000. aastal kandideeris Kadrina Keskkooli direktoriks ning osutas valituks. Algselt andis koolis ka kehalise kasvatuse tunde, kuid hiljem oli ajapuudusel sunnitud sellest loobuma.

Arvo Pani

Kui kaua kavatsete veel Kadrina Keskkooli direktorina töötada?

Kindlalt ei tea, kuid tahaks veel direktori ametis jätkata.

Milliseid reforme kavatsete veel oma ametiajal ellu viia?

Muudatused koolielus sõltuvad meie riigi kavandamisest. Plaanis on parandada lähiaastatel oluliselt õpikeskkonda õpilastele ning töökeskkonda töötajatele (nii vaimset kui füüsilist õpikeskkonda). Kooli renoveerimine peaks olema lõpule viidud 2020. aastaks.

Millised on tähtsamad probleemid hariduses Teie arvates?

Suurteks probleemideks on õpetajate vähesus ja nende kõrge vanus. Haridus on tulevikus suures ohus, kui eakad õpetajad koolist ära lähevad ja noori spetsialiste juurde ei tule.

Kuidas olete rahul õpetajate tööga?

Õpetajate tööga olen väga rahul. Õpetajate töö kvaliteedi parimaks väljendajaks on õpilased. Kadrina Keskkooli lõpetanud saavad siit kõrgel tasemel konkurentsivõimelise põhi- ja üldkeskhariduse, see tähendab õpetajate kõrgel tasemel töö tulemuslikkust.

Kas teil on koolis ka oma lemmikõpetaja?

Ei ole, kõiki õpetajaid kohtlen võrdselt.

Mida arvate riigigümnaasiumite moodustamisest?

Ei ole sunniviisilisest loomisest vaimustatud. Euroopa Liidus on võetud suund üldise keskhariduse omandamiseks. Selles suunas peame ka meie Eesti Vabariigis mõtlema. Seega tuleks mõelda sellele, et ka maapiirkondades oleks õpilastel jätkuvalt võimalik omandada üldkeskharidus ja seda mitte ainult maakonnakeskustesse loodavates riigigümnaasiumites. Seega tulevikus ei räägi me kohustuslikust põhiharidusest, vaid kohustuslikust üldkeskharidusest.

Kuidas olete rahul 2014. aasta riigieksami tulemustega?

Kuigi 2014. aasta riigieksami tulemused olid tagasihoidlikud, võib üldjoontes tänaseni sooritatud riigieksamitega rahul olla.

Millised on suuremad probleemid Kadrina Keskkoolis?

Mõnede õpilaste põhjuseta puudumine ja puudulikud hinded, samuti käitumisprobleemid. Üldjuhul on Kadrina Keskkooli õpilased usinad ning edukad õppimises ja viisakad käitumises.

Milline seos on Teil Politsei- ja Piirivalveametiga?

Olen juba 1995. aastas abipolitseinik ja Kadrina piirkonnajuht.

Miks te abipolitseinikuks hakkasite?

Mulle meeldib seadusekuulekus, järgin seda ise ja soovin, et ka kõik teised, nii suured, kui väikesed oleksid seadusekuulekad. See tagab meie väikese riigi normaalse ja probleemideta eksisteerimise.

Kas Teil on tulirelv?

Kuigi mul oleks seda võimalik taotleda, ei ole ma seda siiski pidanud vajalikuks, mitmetel põhjustel, tulirelva omada.

Kas Teiega on abipolitseiniku töö käigus midagi ekstreemset juhtunud?

Jah. Kohtumine relvastatud kurjategijaga, kuid täpsemalt sellest siiski rääkida ei soovi.

Kas olete plaaninud loobuda abipolitseiniku tööst?

Ei, sellist plaani praegu ei ole, kuigi aega selle tööga tegelemiseks napib.

Mida arvate hiljaaegu Viljandis toimunud sündmustest?

Kindlasti on see väga ebameeldiv juhtum. Ei tahaks otseselt kedagi süüdistada, kuid arvan, et esmaseid põhjuseid tuleks otsida siiski kodust. Et edaspidi selliseid traagilisi juhtumeid vältida, peab nii kool kui kodu, kui ka kogu ühiskond koostöös leidma rohkem aega, võimalusi ning vahendeid, et sekkuda laste ja õpilaste hingemaailma. Väga olulisel kohal on suhtlemine erinevatel tasanditel, kaasates erinevaid huvigruppe ja spetsialiste. Alates vanematest peaksime huvi tundma laste igapäevase käekäigu vastu.

Kas Teil on lapsi?

Jah, kaks täiskasvanud poega.

Kuidas olete rahul oma palgaga?

Olen üldiselt palgaga rahul.

Kas Kadrina Keskkool on teie arvates jätkusuutlik? Kas usute, et gümnaasium jätkab Kadrinas ka tulevikus?

Kadrina Keskkooli jätkusuutlikus sõltub kõigist meist - kohalikust omavalitsusest, õpetajatest, õpilastest, lapsevanematest, kohalikust kogukonnast. Ühiste jõupingutuste tulemusena on Kadrina Keskkool kindlasti ka gümnaasiumina jätkusuutlik.

Kuidas olete rahul õppealajuhataja tööga?

Õppealajuhataja tööga olen väga rahul. Õppe- ja kasvatusprotsessi juhina oleneb temast see, milline on õppetöö kvaliteet, kaasates õpilasi ja õpetajaid. Kuna õppetöö kvaliteet on hea, siis see näitab ka õppealajuhataja töö kvaliteeti.

Mismoodi juhitakse kooli siis, kui Te jääte näiteks haigeks?

Siis määran ma asendaja, kelleks on tavaliselt õppealajuhataja või mõni teine direktori nõukogu liige.

Millega tegelete vabal ajal?

Vabal ajal meeldib tegeleda rahustavate tegevustega, näiteks remonditööd, erinevad tegevused aias, sportlikud tegevused, mootorrattasõit, lisaks tegelen lastelastega.

Milline haridus on Teie abikaasal ja millega ta tegeleb?

Abikaasa on hariduselt matemaatikaõpetaja, sellel erialal ta aga ei tööta. Hetkel töötab ta Krediidipangas.

Miks on Teie kabineti seinal Eesti Vabariigi presidendi pilt?

Arvan, et iga riigi kodanik peab presidendist, kui riigijuhist lugu pidama ja teda austama.

Kas te kavatsete ise kunagi presidendiks kandideerida?

Ei, sest minust on kindlasti paremaid kanditaate sellele kohale.

Kas täiendate ennast pidevalt? Põhjendage, miks?

Inimene õpib kogu elu. Seoses arengutega ühiskonnas peab ka iga inimene ajaga sammu pidama ja vastavalt ennast täiendama. Selleks on meil kõigil erinevaid võimalusi.

Kas Te ära ei väsi tööst? Mismoodi võitlete väsimuse vastu?

Eks vahest ikka, väsimuse vastu aitab aga mitmekülgne füüsiline tegevus.

Sa oled siin: Avaleht Uudised Inimesed Intervjuu Arvo Paniga