Koolikella Kõll

Kuulutame välja võistluse KOOLIKELLA KÕLL! Oma töid koolikella helina võistlusele saab esitada veebruarikuu lõpuni (viimane päev 27. veebruar).

Tingimused esitatavale helinale:

Üks võistleja võib esitada mitu koolikella helina varianti.

Kõik tööd palume tuua mälupulgal huvijuhi kätte hiljemalt reedeks, 27. veebruariks.

Parimatele töödele auhinnad!