Kodu-uurimiskonverents

Kadrina Keskkooli õpilased esinesid edukalt üle-eestilisel kodu-uurimiskonverentsil.

25. novembril toimus Pärnus 46. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents, kus meie kooli õpilased olid esindatud kahe uurimistööga. Mõlemad jõudsid parimate tööde hulka. Esile toodi 4 uurimust põhikooliastmes ja 5 gümnaasiumiastmes.

Põhikooli arvestuses osalesid Khirsten Terese Murumägi ja Aliise Tipner 8. klassis kirjutatud uurimistööga "Elu teise maailmasõja ajal Kadrina algkooli endiste õpilaste mälestuste põhjal", juhendaja õpetaja Evelin Tiiter; retsensent Maie Nõmmik, Vinni-Pajusti ja Tamsalu Gümnaasiumi ajalooõpetaja

Gümnaasiumi arvestuses osales Helen Proosa 11. klassis valminud uurimusega "Kohanimed enne ja nüüd. Kadrina-kandi oronüümid", juhendaja õpetaja Liivi Heinla; retsensent Mare Pärenson.

Üle-eestilise konverentsi eesmärgiks on innustada noori kodu-uurijaid väärtustama oma kodupaiga ajalugu, toetada õpilasi ja nende juhendajaid kultuuripärandi jäädvustamisel ning luua koostöövõimalusi kodu- ja kultuuriloost huvitatud noortele.

Konverentsile esitati kokku seitse põhikooli- ja kümme gümnaasiumiastme tööd.

Kadrina Keskkooli kodu-uurijad   Konverentsil osalenute ühispilt
Sa oled siin: Avaleht Uudised Konkursid Kodu-uurimiskonverents