Logo konkurss

Kutsume meie kooli kunstihuvilisi õpilasi osalema rahvusvahelise projekti logo konkursil!

Käesoleval ja järgmisel õppeaastal võtab Kadrina Keskkool osa Erasmus+ rahvusvahelisest rahvamuusikaalasest projektist Let's Tune in to Europe. Selles põhikoolile mõeldud projektis osaleb seitse kooli kuuelt maalt: Eesti, Läti, Poola, Hispaania, Bulgaaria, Itaalia.

Meie tuumikmeeskonnas on õpilastest Keitlin Meribel Mägi (4.a), Anete Jäetma (4.a), Britt Murumägi (5.a), Triinu Kalda (6.a), Aleksandra Saar (6.a), Mihkel Eslon (6.a), Gerda Jamsja (8.a), Anette Traus (8.a) ja Kristjan Pärnamäe (8.a) ja õpetajatest Elene Altmäe, Ebe Abner, Signe Ojasalu, Kaire King ning huvijuht Kristi Aimla. Meil seisab ees mitmete projektiülesannete täitmine, milles saavad ühel või teisel moel kaasa lüüa kõik meie kooli õpilased ja õpetajad.

Hetkel kutsumegi kõiki kunstihuvilisi noori üles mõtlema välja projektile logo. Ootame arvutil või paberile joonistatud muusika- ja Euroopasisulisi logosid hiljemalt reedeks, 20. jaanuariks 2017 aadressile kairekinggmail.com või õpetaja Kaire King kätte.

Võitjat peame kindlasti meeles väikese auhinnaga!

Projektimeeskonna nimel õpetaja Kaire King