17. mail toimus Väike-Maarja Gümnaasium Lääne-Virumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaad, osalesid 2-liikmelised võistkonnad maakonna 16 koolist. Meie õpilased said igati korraliku 6. koha.

Kadrina Keskkooli tublid õpioskuslased olid Tõnis Laane 3.a klassist ja Mikk Mets 3.b klassist. Neid juhendas õpetaja Elle Tamme.

Olümpiaadil tuli lisaks olemasolevatele teadmistele ja nutikusele proovile panna ka oskused kasutada infootsingul teatmeteoseid, raamatuid ning internetiallikaid.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo