Gümnaasiumiõpilastele toimub töövihikute müük ja õpikute laenutamine kooli raamatukogus neljapäeval, 29. augustil ja reedel, 30. augustil kella 9-15 ning septembri esimesel nädalal.

Tasuda saab sularahas raamatukokku või ülekandega Kadrina Vallavalitsuse (saaja) arveldusarvele EE762200001120184216 Swedbank või EE201010502009479007 SEB. Selgitusse palume märkida: töövihik ning õpilase ees- ja perekonnanimi.

Ülekande korral antakse töövihikud kätte maksekorralduse väljavõtte alusel.

Hinnakiri kooli e-päevikus, info telefonil 322 5648 (raamatukogu).

I-III kooliastme õpilased saavad õpikud ja töövihikud kätte klassijuhatajalt augusti lõpus või 2. septembril.

Esimesse klassi astujad saavad õpikud ja töövihikud klassijuhatajalt 2. septembril.

NB! Õpikutele tuleb ümber panna kattepaber või kaaned. Õpikuvõlgnikele uusi õpikuid ei laenutata enne kui võlad on likvideeritud!