Nanotehnoloogia projekt

Kadrina Keskkooli õpilased osalevad nanoteadust ja -tehnoloogiat tutvustavas projektis "Quantum Spin-Off - kõrgtasemel teaduse ja ettevõtluse viimine koolidesse".

Projekti Quantum Spin-Off eesmärk on viia nanotehnoloogia, tänapäeva teadus ja kõrgtehnoloogiline ettevõtluse õpilasteni.

Projekti sihtrühmaks on valdkonnast huvitatud 11. kuni 12. klassi õpilased. Projekti raames tutvutakse  vastava valdkonna alus- ja rakendusuuringutega ning omandatakse kogemus uurimistulemuste rakendamisel enda loodavas virtuaalses ettevõttes. Projekti eesmärgiks on õpilastele näidata, kuidas innovaatiline idee võib viia uue ettevõtte asutamiseni.

Projekt tutvustab õpilastele kuut nanotehnoloogia teemat: tehislihaste valmistamine, mikrobioloogilised kütuseelemendid, nanoosakeste manipuleerimine, nanoosakesed ja ioonsed vedelikud õlilisanditena, regeneratiivses meditsiinis kasutatavad materjalid, aatomkontrollitud struktuuride sadestamine ja karakteriseerimine 3D alustel.

Teemadega tutvumisel on abiks vastava valdkonna eksperdid Tartu Ülikoolist, külastatakse nanotehnoloogia uurimislaborit ja nanotehnoloogiaid kasutavaid ettevõtteid.

Projektis osalevad kaheksa meeskonda, kes kirjutavad oma teemast lähtuvad uurimisprojekti ning viimase tulemuste rakendamiseks sobiva äriplaani, mida esitatakse avalikult tuleva aasta kevadel.

Kadrina Keskkooli meeskonna liikmed on Marko Rand, Mart Aleksandrov, Kaarel Haavajõe, Kaspar Haavajõe, Indrek Raudla, Andrei Sirotin 12. klassist ja Hans Johan Erikson 11. klassist.

Loe projektist lähemalt.

Quantum Spin-Off