Kadripäevast, 25. novembrist algas algklassides matemaatikanädal. Huvitavaid tegevusi, mis seotud matemaatikaga, jagus tervesse jõulueelsesse nädalasse.

Mõned näited nädalast: peastarvutamise oskust lihviti Miksikese keskkonnas õppides, õpiti lugema vanaemade kindakirja ning jäljendati motiive ruudulisel paberil. Toimus puslepildi kokkupanemise mõõduvõtt ning kirjutati luuletusi, mille ridade algustähed moodustavad matemaatilise lause.

Algklassi õpilased on veendunud, et matemaatika on põnev.

Klassiõpetaja Rita Rammo