Kooliturvalisuse projekt

Kadrina Keskkool osaleb projekti "Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides" töös.

Üle Eesti valiti välja 40 haridusasutust projekti kaasamiseks. Meie koolist osalevad projektis õppealajuhataja Ingrid Vaikmaa, sotsiaalpedagoog Terje Sander, eesti keele ja õpiabi õpetaja Mai Fäelmann ja kooli koolekogu esimees Margit Murumägi.

Projekti koolitustegevus viiakse läbi erinevatel tasanditel: fookusgrupp, õpetajad, erialaspetsialistid, lapsevanemad (sh hoolekogude esindajad), lapsed. Koolitustegevus toimub pikema perioodi vältel haridusasutuste meeskondadele. Koolituste abil soovitakse suunata ja anda sisendi 40 haridusasutuse sisestes ja välistes tugisüsteemides töötavate spetsialistide pädevuse ja koostööoskuste ühtlustamiseks.

Koolitusmoodul põhineb järgmistel alustaladel:

  1. Lapsekeskse õppeprotsessi rakendamine
  2. Grupiviisilised loovusel ja aktiivsel tegutsemisel põhinevate sekkumismeetodite kasutamine
  3. Õppekeskkonna ja pedagoogilise analüüsi võimaluste kasutamine (LP mudel)
  4. Koostööoskuste arendamine

Praktilise sisuga koolitusmoodul lähtub vajadusest ennetada lasteaias ja koolis ilmnevaid võimalikke riske (nt õpimotivatsiooni langus, edasijõudmatus, probleemne käitumine, sh kiusamine).

Koolitustegevusi on kaasatud läbi viima pikaajalise kaasamisvaldkonna töökogemusega väliskoolitajad Norrast, Inglismaalt ja Belgias. Samuti toimuvad supervisioon ja nõustamistegevused.

Projekti käigus viiakse läbi eel- ja järeluuring projekti kaasatud haridusasutustes. Uuring põhineb tõenduspõhisel metoodikal, mille abil selgitatakse välja efektiivseid sekkumisviise ja -mudeleid töös erivajadustega lastega. Projekti jooksul valmib juhendmaterjal "Kaasamise Kokaraamat: heade praktikate retseptikogumik". Selles sisaldub infot koolitustegevuse, uuringu, heade kogemuste/praktikate kohta.

Veel infot: www.heaalgus.ee

Tekst: Terje Sander, HEV koordinaator ja sotsiaalpedagoog

Sa oled siin: Avaleht Uudised Õppetöö Kooliturvalisuse projekt