Möödunud kolmapäeval, 11. novenbril käis 6.a klass Sagadi looduskoolis loodusõpetuse õppepäeval "Mets kui elukooslus".

Tutvuti metsa kui ökosüsteemiga, ning puudega seotud organisimide ja nendevaheliste suhetega. Lisaks arendati ka kaardi lugemise ja orienteerumise oskust.

Järgmisel esmaspäeval ootab sama võimalus ees ka 6.b ja 6.c klassi.

Egert Eenmaa, huvijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik
VEPA Käitumisoskuste Mäng