Ettevõtlikkuse- ja teaduspäev

18. märts Kadrina Keskkoolis - ettevõtlikkuse- ja teaduspäev "UNISTUSED TEOKS?!"

Päeva korraldus:

• Gümnaasiumiastmes toimuvad TUNNID TUNNIPLAANI JÄRGI

• 12. klassil 1. ja 2. tunni ajal RAHATARKUSE LOENG

• 9. klassid TEADUSRETKEL (majast väljas)

• I - III kooliaste

  I kooliaste II kooliaste III kooliaste
1. tund Külalisõpetajad Probleemi lahendamine Probleemi lahendamine
2. tund Probleemi lahendamine Lahenduse vormistamine Telia Eesti AS külalised
3. tund Lahenduse vormistamine Lahenduse esitlemine Külalised
4. tund Lahenduse esitlemine Külalised ja
külalisõpetajad
Lahenduse vormistamine
5. tund     Lahenduse esitlemine

Probleemi kirjeldused ja töörühmadesse registreerumine C-korpuse I korruse seinal.
Lahenduse esitlemine toimub huvikeskuse saalis (igal töörühmal aega 3-4 minutit).

Probleemi teemad:

· Minu unistuste koolisündmus
· Minu unistuste klassisündmus
· Minu unistuste ainetund
· Minu unistuste koolikeskkond
· Unistuste õpetaja ja unistuste õpilane
· Juhend õpilasele e-päeviku kasutamiseks

Tunniteemad:

· Maailma tekkelugu ja areng (külalisõpetajad)

· Maailma ajaloo ja kultuuri teke ning areng (külalisõpetajad)

· Virtuaalne maailm ja/või pärismaailm (külalisõpetajad)

· Teaduspõhine maailmapilt (Arko Olesk)

· Elukestev õpe, õpipädevus ja loovus (Heiti Kender)

· Digipädevus - turvaliselt internetis (Siim Bauer, Illimar Reinbusch)

· Digipädevus - turvaliselt internetis (Andero Sepp, Maarja Punak)

Unistused teoks?!

Sa oled siin: Avaleht Uudised Õppetöö Ettevõtlikkuse- ja teaduspäev