Sel õppeaastal õppisid Kadrina Keskkooli loodusteaduste (LOTE) õppesuuna 10.–12. klassi õpilased Eesti Maaülikooli (EMÜ) loodusteaduste kooli kursusel "Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse".

Kursusel osales üle 80 gümnasisti erinevatest Eesti koolidest. Kooli lõpetas 77 õpilast, kes said maaülikooli avatud ülikooli diplomi, millega kaasnes kolm ainepunkti, mida saab käiku lasta kõrgkooli (kõik kõrgkoolid) õppima asudes ning EMÜ arvestab sisseastumisel kolm lisapunkti teatud erialadele kandideerimisel. Meie koolist jõudis eduka lõpuni 26 õpilast ning neli nendest lõpetasid kooli kiitusega: Anette Traus ja Kristjan Pärnamäe (12. LOTE) ning Karoliina Kask ja Lisete Jürgens (11. LOTE). Palju õnne kõikidele lõpetajatele!

Loodusteaduste kool töötas piirangute tõttu kaugõppekoolina, kord kuus toimus kokku 8 videoloengut, mida andsid erinevad õppejõud. Õpilastel tuli esitada 8 kodutööd, mis said kirjaliku tagasiside ja hinde kursuse õppejõudude poolt. Peamisteks teemadeks olid loodusfotograafia, metsandus, ornitoloogia ja linnuvaatlused, veterinaaria, loomade heaolu ja loomakasvatus. Tore oli see, et videoloengutes tutvustati ka õpilaste paremaid koduseid töid ning iseseisvad tööd olid alati praktilise väljundiga, nõudsid loovust ja loomingulisust. Kursuse jooksul toimus loodusfotode konkurss ja valmis kalender õpilaste loodusfotodest, jagati auhindu. Õpilastele meeldisid kõik teemad, eriti loodusfotograafia (juhendajaks tuntud loodusfotograaf Ingmar Muusikus) ja linnuvaatlused, samuti veterinaaria, kuigi kodulooma täpne mõõtmine pakkus väljakutseid. Keerulisemaks osutusid metsanduse ülesanne ning loomakasvatuse töö. Mitmed õpilased mainisid positiivsena, et mõnikord olid ülesannete täitmisega hõivatud ka teised pereliikmed. Video vahendusel õnnestus kursuslastel tutvuda isegi maaülikooli Märja katselaudaga, kus elevust ja uudishimu tekitas kaasaegne laudatehnika – lehmade lüpsirobotid jt.

Õpilased meenutavad kursusel kogetut ja õpitut väga positiivselt: tõeliselt huvitav ja mitmekülgne kursus, mis sundis minema loodusesse, loodust jälgima ja rohkem tähele panema, järeldusi tegema, analüüsima ning mõõtmisi harjutama; peaaegu iga ülesande juures sai pilte teha või ka joonistada; pidi koostama lühijutukesi, mis arendas kirjeldamisoskust ja loovust; kursus oli hariv ning sisukas, kasulik ja põnev; mitte ükski ülesanne ei olnud igav ega käinud üle jõu, kuid nõudis pingutamist, iseseisvust ja vastutust, esitas uusi väljakutseid ning tegema asju, mida muidu võib olla kunagi poleks teinud. Oli hea vaheldus tavalisele koolitööle; see kursus ei lähe kunagi meelest.

Täname võimaluse eest osaleda sellel kursusel, oleme tänulikud kõikidele õppejõududele, meie eriline tänu loodusteaduste kooli kuraatorile, bioloogile ja kirjanikule Juhani Püttsepale! Meie kooli õpilased on EMÜ loodusteaduste koolis õppinud kahel korral varemgi – kursuse lõpetanud 2013. ja 2017. aastal, kuid siis toimus õppetöö kontaktõppena. Tänastel 12. LOTE ja ka 11. LOTE õpilastel on varuks ka eelmisel õppeaastal Kadrina Keskkoolis toimunud Tartu Ülikooli teaduskooli bioloogia õpikoja läbimisel saadud teadmised ja kogemused ning ainepunktid ja tunnistus. Loodusteaduste õppsuuna õpilased on olnud edukad ja huvilised kursuslased.

Siret Pung,
loodusteaduste suuna õppejuht

Lisainfot: Maaülikooli loodusteaduste kool, Loodusteaduste kooli vilistlased

Ingmar Muusikus ja Juhani Püttsepp
Tublid 12. klassi LOTE õppesuuna kursuslased

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool