Eelmisel nädalal külastasid Kadrina Keskkooli 12. klassi reaal-tehnilise ja loodusteaduste õppesuuna õpilased rakendusbioloogia kursuse raames traditsiooniliselt Kadrina reoveepuhastusjaama.

Kadrina Soojus AS juht Gunnar Kaldmaa tutvustas reoveepuhastusjaama tööd ning veepuhastuse ajalugu Kadrinas ja Kadrina vallas tervikuna. Korrati üle veepuhastuse etapid ja eesmärgid ning olulisus keskkonnale, Kadrinas eelkõige Loobu jõele ja Läänemerele. Gunnar Kaldmaa rääkis emotsionaalselt ja värvikalt ning vastas õpilaste küsimustele, julgustas õpilasi edasi õppima inseneriks ja keskkonnatehnoloogiaga seotud erialadel.

Veepuhastusjaama teisel korrusel õnnestus seekord näha lisaks biotiikide tavalisele olukorrale ka tühja nn aerotanki, mis oli väga sügav.

Kuigi võrreldes võimsama Rakvere reoveepuhastusjaamaga on Kadrina oma väike, on see siiski meie alevikule tänapäeval hädavajalik. Kindlasti oleks aga huvitav näha ka Rakvere reoveepuhastusjaama ja näiteks Ülemiste veepuhastusjaama tööd.

Siret Pung, bioloogiaõpetaja