Oma esimese õuesõppe kogemuse said kooliuusikud Käsmu kaptenite külas. Kõigepealt õpetas loodusgiid orienteeruma kaardi ja kompassi abil, siis jagati retkelistele töölehed, millele sai teadmiste eest punkte koguda.

Seejärel siirdusid õpilased koos juhendajatega Käsmu loodusrajale.

Rajal otsiti kaardi ja kompassi abil sinna peidetud küsimusi Eesti looduse kohta. Mererannas kasutati töölehte, et tutvuda rannaelustiku esindajatega. Retke lõpus tehti päevast tagasiside ning tunnustati tublisid matkaselle.

Rita Rammo, klassiõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
KiVa programm