"Aina igasugu pudi-padi pähe tuleb taguda meil koolis. Pole kusagile põgeneda paganama pedagoogi eest“, nii laulis kunagi ansambel Rock Hotel. Ja tõesti ei olnud 5. klassi õpilastel pääsu, kui õpetaja nad Kadrina nostalgiakeskusesse õppima viis.

Koolitundides oli õpetaja rääkinud ajalooallikatest, aga et õpitu paremini meelde jääks, oli vaja elulisi näiteid. Nostalgiakeskus "Kadrina" on maja, mis kõneleb ajaloost ja pakub põnevat avastamis- ja äratundmisrõõmu.

Tänu nostalgiakeskusele on 5. klassi õpilastel kindel teadmine kirjalikest, esemelistest ja audiovisuaalsetest ajalooallikatest.

Rita Rammo, klassiõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool