Rändav Bioklass tuli Kadrina Keskkooli

Rändavat Bioklassi ootasime Kadrina Keskkooli üle kahe aasta - nii pikk oli järjekord! Olime 76. kool, kuhu see programm on jõudnud.

Rändav Bioklass on Tartu Ülikooli projekt, kus üliõpilased on õpetajateks-juhendajateks gümnaasiumi õpilastele. Projekti eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi tutvustades õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga, seega on valdkondadeks rakendusbioloogia ja biotehnoloogia. See projekt on ka üliõpilastele väga hea kogemus ning eelnevalt läbitakse vastav koolitus. Praegu on projekti seotud umbes 60 üliõpilast, kes teeb seda tööd tasuta.

Projekti idee on alguse saanud Leedust, kus Vilniuse Ülikool sõlmis lepingu firmaga Thermo Fischer Scientific. Sama firma teeb nüüd koostööd Tartu Ülikooliga, mille kohaselt annab firma vastava aparatuuri ja vahendid. Nende abil on võimalik õpetada õpilastele kuidas töötada tänapäevaste molekulaarbioloogia ja geenitehnoloogia labori töövahenditega ning viia läbi erinevaid eksperimente pärilikkusaine ehk DNA-ga. Täpsemalt käsitletakse DNA koguse mõõtmist ja kvaliteedi hindamist nii visuaalselt kui ka spektrofotomeetriliselt, teatud meile huvipakkuvate DNA lõikude paljundamist polümeraasi ahelreaktsiooni abil (polymerase chain reaction - PCR) ning selle reaktsiooni käigus saadud DNA lõikude lahutamist ja analüüsi geelelektroforeesi abil.

Ja nii saabuski 2. novembril Kadrinasse Rändav Bioklass - meie kooli bioloogiaklass sisustati hämmastavalt kiiresti kaasaegseks tõeliseks laboriks ning 25 õpilasel 11.-12. klassist avanes suurepärane võimalus 4,5 tunni jooksul teha tõelist teadust. Õpilased said selga laborikitlid, kätte kummikindad, rinda nimesildid ning töötades küll kuues rühmas, sai iga õpilane ka iseseisvalt kõik katsed kaasa teha. Enne katseid õpiti kasutama automaatpipetti ning toimus pipeteerimise võistlus. Katsed vaheldusid lühikeste loengutega, kus selgitati DNA ehitust, mõõtmist, sadestamist ja analüüsimist, PCR-meetodit. Tutvustati ka Tartu Ülikooli õppimisvõimalusi loodusteaduste õppesuunal.

Õpilasi juhendasid bioloogia, geenitehnoloogia ja füüsika erialade üliõpilased, kes olid väga abivalmis ja lahedad õpetajad, head juhendajad ja lektorid. Aeg möödus märkamatult ja ka lõbusalt, õpilased said kingituseks meeneid ning tunnistuse programmi läbimise kohta. Õpilaste muljed olid väga positiivsed: hea, et sai teada uut ning korrata juba õpitut; sai olla tõelise teaduse sees, mitte mängida teadust; väga positiivsed ja sümpaatsed üliõpilased-juhendajad; süvenes teadmine, kui tähtis on laboritöös täpsus ja tähelepanu; kui oluline on teadus ka praktikas - meditsiin, kriminalistika jne; oli põnev ja tore, teistsugune koolipäev; sai töötada väiksemates rühmades; praktika ja teooria käsikäes, kõik sai arusaadavamaks, oli huvitav… . Ka tudengite emotsioonid olid ürituse lõppedes väga head, kiideti osalenud õpilaste rahulikkust, viisakust, huvitatust ja aktiivsust ning teadmisi. Õpetajana tundsin rõõmu koostööst.

Rändav Bioklass sõidab igal nädalal jälle uude kooli, projektiga püütakse katta kogu Eesti ning külastus koolile on tasuta. Eelistatakse koole, mis on suurematest keskustest kaugemal ning kus on õpetajal ja õpilastel huvi projektis osaleda. Tartu ja Tallinna gümnaasiumitel on niigi võimalused palju paremad, sest ülikoolide laborid pakuvad ka õpilastele aeg-ajalt võimalust tunnid sisustada ülikoolides.

Loomulikult panime ennast taas järjekorda ning tõenäoliselt tuleb taas oodata umbes kaks aastat, sest ootel on üle 50 kooli. Kuid projekt on ootamist väärt!

Rändava Bioklassi projektil on ka kodulehekülg, kus saab tutvuda nende tegemistega.

 
 

VAATA VEEL PILTE

Kirjutas Siret Pung, bioloogiaõpetaja

Sa oled siin: Avaleht Uudised Õppetöö Rändav Bioklass tuli Kadrina Keskkooli