Värskest Õpetajate Lehest saab lugeda, kuidas meie kooli õpilased Vikipeediasse artikleid kirjutasid. Loo autor on Wikimedia Eesti hariduskoostöö koordinaator Pille Priks.

Kadrina Keskkooli õpilased: Vikipeedia artikli kirjutamine arendas mitmesuguseid oskusi

16. veebruar 2022 · Pille Priks

2021. aasta sügissemestril kirjutasid Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilased "Praktilise ja uurimistöö alused" õppeaine raames Vikipeediasse artikleid.

Kadrina Keskkooli õpilaste arvates oli ülesanne arendav ja ülesande käigus sai teema kohta palju teada. Kõige raskemaks pidasid õpilased artikli vormistamist Vikipeedias, vajaliku informatsiooni leidmist ja korrektset viidete lisamist. Õpilaste sõnul meeldis ülesande juures enim see, et sai ise midagi teha. Ühe õpilase sõnad kõlasid nii: "Olen alati Vikipeediat lugedes mõelnud, et küll see inimene peab tark olema, kes sinna informatsiooni kirjutab. Nüüd tean, et igaüks võib seda teha."

Õpetaja Anneli Raud: Õpetan Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilastele praktilise ja uurimistöö aluste valikainet ning kasutasin Vikipeedia artikli kirjutamist õppeülesandena esimest korda. Mõtteni kirjutada õpilastega Vikipeedia artikkel viis kohaliku ettevõtja Juhan Viise kodanikualgatus "Kadrina Vikipeediasse", mille eesmärk oli, et Kadrina-teemalised artiklid oleksid Vikipeedias esindatud süsteemselt, tänapäevastatult ja põhjalikult.

Edasi loe Õpetajate Lehest


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm