2.a ja 3.a klassi õpilased käisid 19. aprillil õpperetkel ümber Tudu järve. Õuesõppepäeval õpiti tundma soode arenguetappe, tutvuti raba kui elukeskkonnaga ning sealsete liikidega.

Retkel räägiti ka soode kasutusviisidest ja arutleti, miks on oluline taastada kuivendatud soid. Samuti vaadeldi inimtegevuse jälgi ja arutleti kaitsealal käitumise reeglite üle. Õuesõppepäev lõppes meeskondliku maastikumänguga, kus kinnistati saadud teadmisi.

Suur tänu Keskkonnaametile toreda päeva eest!

Liina Suurkivi, klassiõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo