2.a ja 3.a klassi õpilased käisid 19. aprillil õpperetkel ümber Tudu järve. Õuesõppepäeval õpiti tundma soode arenguetappe, tutvuti raba kui elukeskkonnaga ning sealsete liikidega.

Retkel räägiti ka soode kasutusviisidest ja arutleti, miks on oluline taastada kuivendatud soid. Samuti vaadeldi inimtegevuse jälgi ja arutleti kaitsealal käitumise reeglite üle. Õuesõppepäev lõppes meeskondliku maastikumänguga, kus kinnistati saadud teadmisi.

Suur tänu Keskkonnaametile toreda päeva eest!

Liina Suurkivi, klassiõpetaja