2.a klassi õpilased tegid oma väikestele sõpradele loodusõpetuse tunni. 2.a klass tegeleb hetkel projektiga "Röövikust liblikaks" ning selle raames kutsusid nad endale külla 1.a klassi.

Suuremad sõbrad võtsid väiksemad sõbrad kampa ning tutvustasid neile, kuidas nende röövikutel seni on läinud. Täpsemalt tutvuti rööviku välisehitusega, mida sai luubiga uurida ning võrreldi inimese välisehitusega. Üheskoos meisterdati ka liblika eluringi ketas ning vaadati koos videoid.

Laste jaoks oli selline tund väga põnev ja meeldejääv kogemus. Kindlasti plaanime seda korrata!

Liina Suurkivi, klassiõpetaja

Fotod: Rita Rammo ja Liina Suurkivi


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm