18. mail käisid 11. klassi ja 10. klassi loodusteaduste suuna õpilased Eesti Kaevandusmuuseumis avastamas kõike põlevkivi kaevandamisega seonduvat.

Esmalt tutvusime kaevandusmuuseumi territooriumiga huvitava orienteerumismängu abil. Seejärel tutvusime allmaakaevandusega läbi endise kaevuri silmade. Pärast põnevat sõitu kaevandusvagunites nägime tööriistu, mille abil varem põlevkivi kaevandati ning saime teada kaevandamise ajaloost ning tänapäevast.

Maapinnal suundusime seiklusmatkale vanas karjääris. Tutvusime võimalustega, kuidas tekkinud pinnavorme uuesti kasutusse võtta.

Enim põnevust tekitas õpilastes lahtises autokastis safari Aidu karjääri aladel, et oma silmaga näha, kuidas põlevkivi kaevandamine on muutnud pinnamoodi. Saime uurida kaevandusvett, mille kogunemisel karjääri põhja on tekkinud kaunid vaated ning põnevad ajaveetmisvõimalused.

Õpilaste arvates tekitas päev sellisel maastikul tunde, justkui oleks käinud välismaal. Samuti tekitasid huvi ja panid küsimusi küsima giidid, kes põimisid faktide ja olulise info vahele killukesi oma elust ja kogemustest. Õppepäev oli seiklusrikas, õpetlik ja väljakutseid pakkuv nii õpilastele kui õpetajatele.

Kirsti Kasemets, geograafiaõpetaja

Liina Leinmets, keemiaõpetaja

Fotod: Karolina Mitt ja Liina Leinmets


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo