Augusti lõpus alustavad õpetajad uut kooliaastat. Ka õpilastel ja lapsevanematel on viimane aeg mõelda, kus ja kuidas noor inimene uut koolihooaega alustab. Paratamatult tuleb neil jälgida, kas õppimiseks on olemas kõik materiaalne. Kuid kõige olulisem on olla lapsele vaimseks toeks. Olla olemas, jagada oma aega ja tähelepanu.

Kahtlemata on nii mõnigi mõelnud, mida uut toob kooliaasta. On neid, kes on altid uuendustele ja ootavad põnevusega, aga ka neid, kellele meeldib nii nagu on. Uue koolijuhina võin lubada, et kõik hea, mis Kadrina Keskkoolis on, saab hoitud ja toetatud ka edaspidi. Minu eesmärgiks on võtta üle kõik, mis toimib hästi ja selleks tuleb minul esimese sammuna õppida koolipere tundma, tutvuda arengukava ja ainekavadega. Edasised muutused on juba ühise koostöö viljad. Koolijuht ei saa midagi tehtud kooli personalita. Kooli nägu on suures osas just kooli õpetajate ja töötajate kujundada. Koos ollakse üks tervik ja meeskond.

Kooli erinevad rollid

Minu ja ma loodan, et ka kõigi töötajate jaoks, on koolis kõige aluseks õpirõõm. Selleks, et toimuks õppimine ja areng ning aju teeks õppijaga koostööd, tuleb toita ja hoida õpilase motivatsiooni õppida. Meie kõigi tähtsaimaks prioriteediks koolis peab tervikuna olema õppijakesksus, sest kool on loodud esmajoones õppijale ja pakkuma igale lapsele tarkust – arendades tema tegutsemisjulgust ja loovust. Aidates kaasa tema arenemist terviklikuks isiksuseks.

Formaalsest hindest tunnistusel, olümpiaadide ja eksamite tulemustest veel tähtsam on õpilase õpirõõm ja motivatsioon, mis tuleb nii õppimise teadvustamisest kui ka õppimise vajalikkuse seostamisest reaalse ümbritseva eluga.

Kooli ülesandeks on anda õpilasele võimalus osaleda teda puudutavate teemade otsustamisel, arendada loovust ja ettevõtlikkust, julgust avaldada arvamust, võtta vastutust, kuid tulla välja ka uute ideedega. Lisaks toetada valikuvabadust ja toetada õpilase isikliku tee otsingut nii koolis, kohalikus kogukonnas kui ka ühiskonnas laiemalt. Seetõttu oleme ka meie pidevas arengus, et kooli õppekava toetaks iga õpilase terviklikku arengut ning õppimis- ja õpetamismeetodid oleksid mitmekesised ja kaasaegsed.

Gümnaasiumi tuleb hoida!

Kadrinale on kindlasti esmatähtis tugev kogukonnakool. Koolina anname panuse, et omalt poolt hoida tugevat Kadrina kogukonda ja oleme avatud väljastpoolt tulevatele ideedele ning kogukonna koostööle.

Tähtis ülesanne on ka gümnaasiumi hoidmine. Et olla konkurentsivõimeline ja eristuv olukorras, kus maakonda on loodud väga laiapõhjalist haridust andev riigigümnaasium, tuleb olla innovaatiline ja erinäoline. Oleme leidnud omad õppesuunad, aga nüüd peame pingutama igal hetkel, et olla selles parim, et meie kooli õppima tulek oleks huvipakkuv nii meie oma kogukonna, aga ka Lääne-Virumaa või lausa kogu Eesti õpilastele.

Hoiame oma kooli, õpime ja õpetame rõõmuga, toetame lapsi õppimisel ja arengul, leiame enda motivatsiooni õppida ja õpetada ning teeme oma koolist Eesti parima kooli! Sellise, kus me kõik tahaks õppida, oma lapsed panna ning mis meelitaks õppima ka kaugemalt tulijaid. Hoiame traditsioone, aga oleme innovaatilised!

Krõõt Nõmmela-Mehide
Kadrina Keskkooli direktor

Krõõt Nõmmela-Mehide


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool