Lahtiste uste päev

Lugupeetud emad-isad! Kõigepealt aitäh kõigile, kes on meie lahtiste uste päevadel osalenud ja/või lastevanemate rahulolu küsitlustele vastanud.

Alanud õppeaastal pakume teile lisaks tundides viibimsele ka võimalust oma lapse klassis ennast õpetaja rollis proovile panna. Võib koopereeruda veel mõne ema või isaga ja viia läbi ühistunni. Vajalik eelnev kokkulepe vastava aineõpetajaga.

Lastele oleks see kindlasti väga põnev!

Teisipäeval, 16. oktoobril k.a on teil võimalus:

 • veeta koos oma lapsega üks koolipäev, saada osa tema tegemistest, õnnestumistest;
 • jagada lapsega ühist kooliteed;
 • viibida oma lapse erinevates ainetundides;
 • oma lapse klassis ennast õpetaja rollis proovile panna;
 • vestelda aineõpetajate ja klassijuhatajaga ning teiste lastevanematega;
 • lõõgastuda koos lapsega vahetundides;
 • tagasisideks kohtuda kooli direktoriga.

Korraldus

 1. Oma soovid tundides (vt e-päevikus tunniplaani) viibimiseks, õpetajaks olemiseks, kohtumiseks direktoriga ning lõunastamiseks kooli sööklas, palume päeva paremaks korraldamiseks registreeruda alates teate ilmumisest kuni 15. oktoobrini.
 2. Üleriided palume jätta oma lapse garderoobi. Oleme tänulikud, kui järgite meie kooli kodukorda ja võtate kaasa ka vahetusjalanõud.
 3. Tunnist/klassist tundi/klassi liikumisel kasutage laste suunavat abi. Samuti aitavad teid meelsasti meie suures koolimajas orienteerumisel kõik koolitöötajad.
 4. Lõunasööki saate osta kooli sööklast teile sobival ajal alates kella 12st. Sööklas saab toidu eest maksta ka pangakaardiga. Hind sõltub valikutest.
 5. Oleme palunud päeva jäädvustama ka fotograafi. Kui te ei soovi, et teie või teie laps jääks pildile, andke sellest eelnevalt teada.

Registreerumine e-päevikus.

Õhtul kell 18.00 järgneb lastevanemate üldkoosolek Kadrina Rahvamajas.

Kadrina Keskkooli direktori nõukogu nimel Ingrid Vaikmaa

Sa oled siin: Avaleht Uudised Sündmused Lahtiste uste päev