6. juunil oli I kooliastmel külas Tapa päästekomando. Õpilastele tuletati meelde, millal ja kuidas abi kutsuda, kuidas toimida siis, kui kodus puhkeb tulekahju ja kuidas hoolitseda kriisiolukorras koduloomade eest.

Räägiti suitsu- ja vinguanduri õigest paigaldamisest kodudesse. Veel said õpilased tutvuda päästeameti autoga. Elevust pakkus suitsusukelduja varustuse proovimine.

Aitäh Tapa päästekomandole, kes soovis õpilastele ohutut suvevaheaega.

Marge Abner, klassiõpetaja