Haridusstipendium

Vabariigi aastapäeval anti üle Kadrina valla 2019. aasta haridusstipendiumid. Stipendiaate on tänavu kaheksa, välja jagati 3400 eurot uurimistööde toetuseks.

Õnnitleme Kadrina haridusstipendiumi laureaate!

Margit Kerov, kelle uurimistöö kandis pealkirja "2017. aastal Kadrina Vallavolikokku kandideerijate valimislubadused" (juhendaja Anneli Raud).

Krislin Mägi, kelle uurimistöö kandis pealkirja "Avaliku ruumi keelsus: Vikerraadio eesti keele alased saated" (juhendaja Liivi Heinla).

Annika Viiksaar, kelle uurimistöö kandis pealkirja "Kadrina Keskkooli siseruumide õhu mikrofloora ning selle sõltuvus ruumide suhtelisest õhuniiskusest ja õhutemperatuurist" (juhendajad Siret Pung ja Lele Liiv).

Mirell Viru, kelle uurimistöö kandis pealkirja "Tšernobõli katastroofi nähtav ja nähtamatu mõju" (juhendaja Evelin Tiiter).

Kevin Jõgiste, kelle uurimistöö kandis pealkirja "Kadrina kihelkonna kõrtsidest 19. sajandi teisest poolest 20. sajandi alguseni“ (juhendaja Evelin Tiiter).

Birgit Klopp, kelle uurimistöö kandis pealkirja "Kadrina Keskkool vilistlaste pilgu läbi aastal 2017" (juhendajad Ingrid Vaikmaa ja Anneli Raud).

Birgie Bligzna, kelle uurimistöö kandis pealkirja "Koolikultuur 15 aasta jooksul" (juhendaja Liivi Heinla).

Mari-Liis Riima, kelle uurimistöö kandis pealkirja "15-16-aastaste noorte teadlikkus illegaalsetest uimastitest Kadrina Keskkooli näitel" (juhendaja Evelin Tiiter).

Sel aastal puudusid üliõpilaste esitatud tööd.

Volikogu 30.01.2019 otsuse alusel on haridusstipendiumi suuruseks stipendiaatidele 200-400 eurot ja nende juhendajatele 100 eurot.