Küsitlus Kadrina valla voorustest

Suhtluskeskkonna Facebook Kadrina kommuunis toimub küsitlus, et välja selgitada põhjused, miks on Kadrina vallas hea elada.

Selgituseks: Kadrina vald läheb messile "Maale elama" ennast tutvustama ja ka võimalikele uutele kodanikele infot jagama. Siit põhjus ka enesele oma väärtused selgeks teha. Vallaleht, vallavalitsus ja küsitluse koostaja Rein Sikk tänavad juba ette kõiki, kes leivad võimaluse vastata ja oma (või oma tuttavat) valda hääst küljest hinnata.

Vastusevariantidest kümmekond on pakutud küsitluse autori poolt. Ülejäänud on lisanud küsitlusele esimestena vastanud Facebooki Kadrina kogukonnast. Valida võib ükskõik kui palju vastusevariante.

Kes Facebooki ei kasuta, saavad küsitlusele vastata vallaveebis.

Kokkuvõtted ilmuvad märtsikuu vallalehes Kodukant, millele on manustatud eriväljaanne messi "Maale elama" külalistele.

Tekst: Rein Sikk

Sa oled siin: Avaleht Uudised Varia Küsitlus Kadrina valla voorustest