6. juunil 2021. aastal allkirjastasid Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani ja Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg uue koostöö raamlepingu.

Koostööleping viib kahe kooli omavahelise koostöö uuele tasemele ning teeb Kadrina Keskkoolist Tallinna Tehnikaülikooli Kirde-Eesti piirkonna koostööpartneri.

Raimo Maasik,
INTE (RETE) õppesuuna juht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo