Õpilasmaleva töösuvest

2016. aasta Kadrina õpilasmaleva töösuvest rühmajuhi Rutt Kuusemäe pilgu läbi.

Mitu noort oli sel suvel malevarühmades?

Kahes rühmas töötas ühtekokku 28 noort.

Millised olid tööd, mida malevlased tegid? Kes olid tööandjad?

7. klassi lõpetanud noortest moodustatud 11-liikmelise rühma tööandjaks oli Kadrina vald ja nemad tegid tööd kahel erineval ajaperioodil - ühel nädalal juunis ja teine kord augusti alguses. Tööülesanded olid seotud heakorraga - rohiti paisjärve ümber kulgevat kergliiklusteed ja Kadrina kirikaias asuva Vabadussõjas langenute mälestusmärgi ümbrust.

7. klassi lõpetanud noorte rühm

Teine, veidi vanematest noortest moodustunud 17-liikmeline rühm töötas RMK alluvuses. Nende tööks oli kahe viimase juulikuu nädala jooksul metsaistikuid rohida.

Kuidas noored tööga hakkama said? Mis oli nende jaoks kõige raskem?

Noored olid tublid. Usun, et ka tööandjad jäid tulemustega rahule. Kadrina rahvas saab nooremate tööd ise hinnata - selleks on vaja minna nende hooldatud objektidele.

Vanema rühma noorte jaoks oli kõige keerulisem hommikul vara ärgata. Tööle sõitsime kell 7 hommikul, kuna palavusega on keskpäeval risu täis ja rinnuni rohuga metsas väga raske.

Nooremate rühma liikmed said teha sellist malevatööd, nagu mina oma malevapäevadel - kõplamist. Mitte küll peedi- ja porgandivagusid, vaid tunduvalt kivisemat pinnast.

Noorte endi malevamuljetest saab lugeda valla veebiväljaandest või kooli kodulehelt.

Mida noored malevatööga juurde õppisid?

Olen püüdnud õpetada neid mitte ainult tööl käima, vaid ka tööd tegema. Hindan täpsust, töökust ja kokkulepetest kinni pidamist. Loodan, et õpetasin seda ka neile. Lõunapauside ajal rääkisime ka sellest, milline on Eesti palga- ja maksusüsteem. Usun et need, kes on raske tööga endale taskuraha teeninud, oskavad rohkem hinnata ka oma vanemate tööd ja raha väärtust. Metsas töötanud noored said kindlasti juurde ka teadmisi loodusest.

Miks ma rühmajuhina tööd teen?

EÕM tähistab sellel suvel oma 50. sünnipäeva. Olen olnud ise nii õpilas- kui üliõpilasmalevas. Teen seda, et malevatraditsioon jätkuks ja noortel oleks võimalus endale taskuraha teenida. Olen leidnud endale toredad tööandjad RMK-st. Samuti on olnud heaks ja toetavaks koostööpartneriks Kadrina vald ja MTÜ Kadrina Lastekaitse Ühing. Suur aitäh neile nii minu kui kõigi minu poolt juhendatud 15 rühma 243 noore poolt. Ilma nende abita ma poolt oma puhkuseajast malevale ei pühendaks.

Kas Kadrina õpilasmalev jätkab ka järgmisel suvel?

Kui kõik hästi läheb, jätkan RMK alluvuses töötava rühmaga. Huvilistel jälgida teateid e-koolis 2017. aasta kevadel!

Kas Kadrina vald aga järgmisel suvel noorte töökäsi vajab, ei oska öelda. Kui jah, loodan, et leitakse ka juhendaja.

Kõiki malevlasi ja koostööpartnereid tänades
Rutt Kuusemäe
2005- 2016 Kadrina malevarühmade rühmajuht

Sa oled siin: Avaleht Uudised Varia Õpilasmaleva töösuvest