Haridusstipendium

Veel üks kuu on aega, et esitada taotlusi Kadrina valla haridusstipendiumi saamiseks.

Kadrina valla haridusstipendiumi on võimalik taotleda Kadrina valla rahvastikuregistrisse kantud õpilastel ja üliõpilastel, kes on edukad uurimis- ja/või teadustöös ning kelle uurimis- ja/või teadustöö on olulise tähendusega Kadrina vallale.

Erandkorras saab taotluse esitada hea õppeedukusega ja Kadrina vallale olulise tähendusega uurimis- ja/või teadustöö teinud Kadrina valla koolis õppiv õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kadrina vald.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Kadrina vallavolikogule hiljemalt 15. jaanuariks 2017 esitada põhjendatud taotlus, õppuri CV ja tema õppeasutuse soovitus.

Dokumendid võib lähetada digitaalallkirjastatult aadressile kadrinakadrina.ee või saata posti teel Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina 45201, Lääne-Viru maakond või tuua käsipostiga.

Lisainfot saab telefonil 322 5600 ning Kadrina valla veebilehtelt ja Riigi Teatajast.

Sa oled siin: Avaleht Uudised Varia Haridusstipendium