Haridusstipendium

Kadrina valla haridusstipendiumi eesmärk on tunnustada Kadrina valla koolide õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis-, teadus- ja/või praktilises ning loovtöös. Lisaks tunnustada ka tööde juhendajaid kuni 100 euro ulatuses tunnustust leidnud töö kohta. Stipendiumifond 2018. aastal on 3900 eurot.

Haridusstipendiumi on võimalik taotleda Kadrina valla rahvastikuregistrisse kantud: 1) õpilasel, kelle töö valmimisest taotluse esitamise hetkel ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat; 2) üliõpilasel, kelle uurimis- ja/või teadustöö on vallale olulise tähenduse ja/või praktilise väärtusega. Erandkorras saab taotluse esitada hea õppeedukusega ja Kadrina vallale olulise tähendusega uurimis- ja/või teadustöö teinud Kadrina valla koolis õppiv õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kadrina vald.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid: 1) põhjendatud stipendiumi taotlus; 2) CV; 3) õppeasutuse soovitus; 4) taotleja kinnitus valmisolekuks esitleda oma tööd Kadrina Keskkooli Teaduspäeval.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2018, kas digitaalallkirjastatult e-posti teel aadressile kadrinakadrina.ee, saata posti teel Kadrina Vallavalitsus Rakvere tee 14, Kadrina 45201 Lääne-Viru maakond või tuua käsipostiga.

Stipendiumi määrab Kadrina vallavolikogu võttes arvesse hariduskomisjoni ettepaneku. Stipendium(id) antakse üle vabariigi aastapäeval.

Lisainfot saab Riigi Teatajast.

Sa oled siin: Avaleht Uudised Varia Haridusstipendium