Taotlusi 2023/2024. õppeaastal 10. klassi astuda soovijatelt võtame vastu kooli kantseleis alates 19. juunist kuni 26. juunini. Sisseastumis­vestlused toimuvad 19.–29. juunini.

Kantselei töötab järgmiselt: 19. ja 20. juunil kella 9.00–16.00, 21. ja 22. juunil kella 9.00–13.00, 26. juunil kella 9.00–14.00.

10. klassi astumiseks tuleb esitada:

  • taotlus (taotlust saab eeltäita, kas käsitsi või arvutil, laadi alla: PDF, RTF, DOCX; taotlust on võimalik täitsa ka kantseleis)
  • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia
  • ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia
  • tervisekaart
  • dokumendifoto (3x4 cm)
  • teisest koolist tuleval õpilasel palume kaasa võtta ka klassitunnistus

Vestlused 10. klassi astuda soovijatega toimuvad 19.–29. juunini.

Täpsem info tel 322 5640 (kantselei).

Vaata ka: Õppesuunad

Vaata ka: 10. klassi vastuvõtmine

Vaata ka: Tule õppima Kadrina Keskkooli!

Miks valida Kadrina Keskkool?


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo