Kooli auraamat

Kooli auraamatusse (alates 1978. aastast) on kantud:

1978

Eve Sild - väljapaistvate tulemuste eest õppetöös ja ühiskondlikus tegevuses

Heili Pihelgas - väga hea õppeedukuse ja ühiskondliku tegevuse eest

Eddi Tomband - väga hea õppeedukuse ja kõrgete sportlike saavutuste eest

1979

Inna Grünfeldt - väljapaistva esinemise eest vabariiklikul kirjandusolümpiaadil

Toivo Kivimets - aktiivse ühiskondliku tegevuse ja eduka esinemise eest ajaloo-olümpiaadil

1980

Tarmo Amer - väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

1981

Laili Konist - väljapaistvate tulemuste eest õppetöös ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

Gaili Osi - väljapaistvate tulemuste eest õppetöös

Mariza Lillepea - väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

Ene Nõlvak - väga hea õppeedukuse eest

Lea Pukk - väga hea õppeedukuse eest

Kunda Raik (vanemõpetaja) - pikaajalise ja väga hea töö eest

1982

Urmas Saat - väljapaistva esinemise eest vabariiklikel kutsevõistlustel ja heade sportlike saavutuste eest

1983

Ülle Kübarsepp - väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

Terje Sander - väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

Juhan Viise - väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

Arvo Viltrop - väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

1984

Eha Vahesaar - aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

Marek Inno - aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

Enno Põllu (Kadrina EPT juhataja) - abi ja toetuse eest Kadrina Keskkooli juurdeehituste (C-korpus ja aulakomleks) rajamisel

1985

Asko Talu - hea õppeedukuse, aktiivse ühiskondliku tegevuse ja saavutuste eest spordis

1986

Iris Jaago - väga hea õppeedukuse eest

Gerti Kirsimäe - hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku töö eest

1987

Katrin Kirs - väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku töö eest

1988

Merje Vahula - eeskujuliku õppetöö ja väga eduka klassivälise tegevuse eest spordis ja muusikas

Signe Proosa - eeskujuliku õppetöö ja aktiivse klassivälise tegevuse eest

1989

Aasalea Rasmann - väga hea õppeedukuse ja eduka klassivälise tegevuse eest

1990

Marek Vahula - väljapaistvate saavutuste eest bioloogias

1991

Merike Eiber - väga hea õppeedukuse ja väljapaistvate tulemuste eest bioloogias

1992

Helen Karp - väga hea õppeedukuse eest

1994

Tuuliki Väisanen - väga hea õppeedukuse eest

Merike Kukk - väga hea õppeedukuse eest

1995

Margo Peetsalu - aktiivse klassivälise tegevuse eest

1996

Kadri Maadla - aktiivse klassivälise tegevuse eest

Valve Olesk (raamatukoguhoidja) - pikaajalise ja väga hea töö eest

1997

Erni Kask - loomingulise tegevuse eest

Kristjan Rahnu - sportlike saavutuste eest

2000

Tanel Tarkmees - väga hea õppeedukuse ja väljapaistva esinemise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel

2001

Andres Tambek - väga hea õppeedukuse ja väljapaistva esinemise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel

Jan Inno - hea õppeedukuse ja väljapaistva esinemise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel

Kristina Kongi - aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

2002

Maret Puskar - väga hea õppeedukuse ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

2004

Eve Kukk - väga hea õppeedukuse eest

2006

Krista Reiner - väga hea õppeedukuse eest

Liis Jaanimäe - väga hea õppeedukuse eest

Raul Vallaste - väga hea õppeedukuse eest

Meeri Visnapuu - väga hea õppeedukuse eest

2008

Silver Lumi - väga hea õppeedukuse eest

2009

Lisette Mägi - kuldmedal ja väga head tulemused bioloogias

Maarja Vaikmaa - väga head õpitulemused ja aktiivne kaasalöömine koolielus

2010

Timo Jaagre - hõbemedal ja väga head tulemused ajaloos

Martin Kalmet - hõbemedal ja väga head tulemused eesti keeles, matemaatikas ning ärijuhtimise ja tehnoloogia valikaines

2011

Jardo Annus - kuldmedal ning väga head tulemused saksa keeles, matemaatikas, keemias ja tekstiõpetuses

Pille-Riin Vool - kuldmedal ja väga head tulemused kirjanduses

Kristiina Feodorov - hõbemedal

Birgit Rae - hõbemedal ning väga head tulemused eesti keeles ja vene keeles

2012

Regiina Lopetaite - hõbemedal ning väga head tulemused bioloogias ja kirjanduses

2013

Signe Feodorov - kuldmedal

Lea Tõnnison - kuldmedal

2014

Heivo Reinek - kuldmedal

Erika Treiman - hõbemedal

2015

Meryl Komp - kuldmedal

Enely Lehtme - kuldmedal

Katti Rüütnurm - kuldmedal

Kaisa-Kristina Kivirand - hõbemedal

2016

Hans Johan Erikson - kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias, keemias ja inglise keeles

Kren Koosapoeg - hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest tehnoloogiaõpetuses

Karmen Floren - väga heade õpitulemuste eest kirjanduses ja inglise keeles ning humanitaar-sotsiaalsuuna valikkursustes

Helli Seeblum - väga heade õpitulemuste eest inglise keeles ja humanitaar-sotsiaalsuuna valikkursustes ning kooli esindamise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel

Madlen Siniallik - väga heade õpitulemuste eest humanitaar-sotsiaalsuuna valikkursustes ning kooli esindamise eest vabariiklikel aineolümpiaadidel

Andri Soone - väljapaistvate tulemuste eest 2014. aasta õpilasleiutajate riiklikul konkursil ning vabariiklikul informaatikaolümpiaadil

2017

Julia Ruzu - kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest inglise keeles ja kunstiõpetuses

2018

Anett Altmäe - kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest ajaloos

Annika Viiksaar - kuldmedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest bioloogias ja matemaatikas

Merili Sirvel - heade õpitulemuste ja eriliste tulemuste eest spordis

2019

Taavi Tikkerber - hõbemedal ning väga heade õpitulemuste ja väljapaistvate saavutuste eest matemaatikas

 

Sa oled siin: Avaleht Kool Auraamat