Pedagoogid 1902-1970

1902-1920

• Ernst Martinson 1902-1903

• Jaan Laur 1906-1911 esimene koolijuhataja ja õpetaja

• Elwiine Õunapuu 1907-1911

• Mihkel Luts 1908-1910

• Heinrich Piirako 1910-1911

• Juhan Tork 1910-1911 asetäitja Lauri haiguse puhul

• Friedrich Sauer 1910-1911 asetäitja Lauri haiguse puhul

• Jakob Kents 1911-1915 koolijuhataja

• Emilie Tapfer 1911-1914

• Gustav Liima 1911-1912

• Johannes Luther 1912-1913 usuõpetuse õpetaja

• Paul Pedisson 1912-1915 õpetaja; 1915-1935 koolijuhataja

• Meeri Isak 1914-1915 saksa keele õpetaja

• Adele Müller 1915 õpetaja; 1915-1917 koolijuhataja asetäitja

• Karl Uttendorf 1916-1917

• Mihkel Mihkelson 1915-1916

• Magdalena Saukas 1917-1922

• Rudolf Penno 1918-1921

 

Kadrina Algkool

1920/1921

Paul Pedisson – looduslugu; Magdalena Saukas – laulmine ja wõerad keeled; Rudolf Penno – matemaatika wanemates klassides, kodulugu ja geograafia; L. Eik-Rotka – matemaatika, joonistamine; J. Erde – eesti keel ja ajalugu täielikult; muud ained olid mitme õpetaja wahel jaotatud.

1921/1922

Paul Pedisson, Magdalena Saukas, Meta Eschbaum, Dagmar Mirt, Aleksander Feldbach (lahkus enne õ/a lõppu).

1922/1923

Paul Pedisson, Meta Eschbaum, Gustav Kippar, Laura Martinson, Dagmar Mirt.

1923/1924

Paul Pedisson, Gustav Kippar, Meta Schulowits (endine Eschbaum), Felicia Eschbaum, Dagmar Mirt. Asetäitjatena töötasiwad koolis Johannes Einblau, Alfred Petulai ?, Aleksander Petrow.

1924/1925

Paul Pedisson, Meta Schulowits, Felicia Kippar (end. Eschblaum), Marie Sutter, Marta Sakk, usuõpetaja Gustaw Beermann. Puuduwate õpetajate aset täitis maakonna tagawaraõpetaja Aleksander Petrow. Õpeaasta lõpul lahkus F. Kipper.

1925/1926

Paul Pedisson, Meta Schulowits, Marie Sutter, Marta Sakk, Ella Pruun, Gustaw Beermann (usuõpetaja). Õpeaasta lõpul lahkusiwad Ella Pruun ja Marta Sakk. Töölt äraolewate õpetajate asetäitjaks oli õpetaja A. Petrow.

1926/1927

Paul Pedisson, Gustaw Beermann, Meta Schulowits, Marie Sutter, Elmar Liiw, Natalie Käärt.

1927/1928

Paul Pedisson, Gustaw Beermann, Meta Schulowits, Marie Sutter, Elmar Liiw, Natalie Käärt. Töölt äraolewate õpetajate asetäitjaks oli maakonna tagawara õpetaja R. Wiher.

1928/1929

Paul Pedisson, Gustaw Beermann, Meta Schulowits, Marie Sutter, Natalie Käärt, Elmar Liiw.

1929/1930

Paul Pedisson, Gustaw Beermann, Meta Schulowits, Marie Sutter, Natalie Käärt, Elmar Liiw. Õppeaasta lõpul registreeriti lahti koondamise tõttu Meta Schulowits.

1930/1931

Paul Pedisson, Gustaw Beermann, Marie Sutter, Natalie Käärt, Elmar Liiw, ilma palgata praktiseeris Linda Sutter.

1931/1932

Paul Pedisson, N. Hübner, M. Suurmann, E. Liiw. Haiguse pärast puuduwaid õpetajaid asetasid A. Tepp ja L. Sutter.

1932/1933

Paul Pedisson, Elmar Liiw, Weera Kuriks, Artur Riisbach, Linda Sutter, palgata praktikant Magda Bachmann. Puuduwate õpetajate aset täitsid maakonna tagawara õpetaja Suurmann ja praktikant M. Bachmann.

1933/1934

Paul Pedisson, Elmar Liiw, Weera Kuriks, Walter Riisbach, August Berendsen (toodi üle Hulja koolist selle sulgemise tõttu). Haiguse tõttu koolitööst eemal olnute aset täitsid maakonna tagawara õpetaja Juulmann ja õpetaja Pauline Otsa.

1943/1935

Paul Pedisson, V. Riisbach, A. Berendsen, K. Ross, L. Takjas, L. Kirsipuu ja Linda Freundenberg, viimane alates 1. detsembrist 1934.a. kui koolis avati kuues klassikomplekt. 1.detsembrist 1934.a. töötasid L. Takjas, L. Kirsipuu ja L. Freudenberg ? normi tundidega ja palgaga.

1935/1936

Ott Siirak (koolijuhataja), Karl Ross, Liidia Kirsipuu, August Berendsen, Veera Kuriks ja Valter Riispapp; neist valiti kooliaasta vahetusel ja kinnitati määralisteks õppejõududeks L. Kirsipuu, V. Kuriks ja O. Siirak.

1936/1937

Ott Siirak, Karl Ross, Liidia Kirsipuu, August Kaja (Berendsen), Valter Riispapp, Veera Riispapp (Kuriks).

1937/1938

Ott Siirak, Karl Ross, Liidia Paabo (Kirsipuu), Vello Juuse, Valter Riispapp, Veera Riispapp. Õpetaja August Kaja paigutati õ/a algusel Udriku algkooli juhatajaks ja sealne juhataja Vello Juuse toodi Kadrina Algkooli õpetajaks.

1938/1939

Ott Siirak, Karl Ross, Liidia Paabo, Vello Juuse, Valter Riispapp, Veera Riispapp.

1939/1940

Ott Siirak (abiellus 1940 Erika Klausiga), Magda Ross, Salme Eero, Veera Riispapp, Vello Juuse, Valter Riispapp. Omal soovil paigutati ümber õpetajad Liidia Paabo ja Karl Ross, kelle asemele määrati uuteks õpetajateks Magda Ross ja Salme Eero.

1940/1941

Paul Eessaar (koolijuhataja), Irene Eessaar, Vello Juuse, Erika Perem, Veera Riispapp, Magda Ross. Õ/a vahetusel lahkus kohalt omal soovil Salme Eero ja teisele kohale viidi koolijuhataja Ott Siirak ja õpetaja Valter Riispapp.

1941/1942

Olenevalt režiimi muutusest on kooli õppejõudud koosseis peaaegu täiesti uus. Õ/a alguseks oli endistest õpetajatest kohale kinnitatud V. Juuse ja E. Perem, neist viimane lahkus 1. novembril omal soovil, asudes Rakvere Linna II Algkooli õpetajaks. Juhatajaks on arvatud 1.oktoobrist 1941.a. Elmar Kanter 30a. (end. Vaivara Lastekodu juhataja), õpetajateks Juhan Heinpalu 44a. (end. V.Maarja Algkooli ja gümnaasiumi juhataja), Helmi Heinpalu (end. V.Maarja Algkooli õpetaja), Liis Aavik (end. Kolu Algkooli õpetaja), Vello Juuse ja arvates 1. novembrist Mare Sakk, kes on koolitööst 5 aastat eemal olnud (enne Kiltsi Algkooli õpetaja). Arvates 20. novembrist asub tunniandja õpetajana ametisse kohalik pastor Arnold Kais, kes annab usuõpetuse tunde III-VI klassis. Mare Sakk oli õpetajaks siin koolis ka aastatel 1924-1926. Puuduvate õpetajate asemel töötasid asetäitjatena kutselised õpetajad Eveline Juuse ja Marie Sallaste – heade tagajärgedega.

1942/1943

Õppejõudude koosseis jäi endiseks, v.a. tunniandja õpetaja vahetus – A. Kaisi asemele Linda Kanter. Kuna uue algkooli tunnikava järgi üldine tundide arv kahanes, oli õpetajate töökoormis ühe nädalatunni võrra väiksem; samuti langesid ära ülenormtunnid. Õpetaja M. Sakk aga loobus tervislikel põhjusil kuuest nädalatunnist, mistõttu tuli tunniandjana ametisse Linda Kanter, kes õpetas kehalist kasvatust tütarlastele. Teiste õpetajate tööjaotus oli enamvähem endine. Uueks usuõpetuse õpetajaks sai J. Heinpalu. Haiguse tõttu puuduvaid õpetajaid asendas kutseline õpetaja Ksenia Ilves.

1943/1944

Õppejõud olid kõik endised. Klassijuhatajad: VI klass – E. Kanter, V klass – J. Heinpalu, IV klass – M. Sakk, III klass – H. Heinpalu, II klass – L. Aavik, I klass – V. Juuse. Haiguse tõttu puuduvaid õpetajaid asendasid kutselised õpetajad Hilda Kippar ja Robert Vahisalu. Üldmobilisatsioon haaras ka õpetajaid. V. Juuse mobiliseeriti 15. veebruaril 1944.a., E. Kanter’ile anti ajapikendust 15. märtsini 1944 ja R. Vahisalule määramata ajani. Erikutsega mobiliseeriti E. Kanter 18. märtsil 1944.a. Koolijuhataja asetäitjaks määrati Juhan Heinpalu.

 

Kadrina Mittetäielik Keskkool

1944/1945

Uue koolisüsteemi rakendamisega vähenes õpetajate töökoormus algkoolis (I-IV klass) 24 ja mittetäielikus keskkoolis (V-VII klass) 18 nädalatunnile. Seoses sellega suurenes õpetajate arv üheteistkümnele. Endistest õpetajatest jäid kohale koolijuhataja Elmar Kanter, õpetajad Liis Aavik, Mare Sakk ja Linda Kanter. Uuteks õppejõududeks määrati: Nigul Malts, endine Vohnja valla Kolu algkooli juhataja, varem koolijuhataja Narvas; Elmar Liiv, endine Vao valla V-Maarja algkooli juhataja, varem siin koolis õpetaja olnud 1926.-1934.a.; Karl Kreek, endine Sõmeru valla Kohala algkooli juhataja; Anette Randma, endine Undla valla Aruküla algkooli juhataja; Anette Spirka, endine Narva-Jõesuu algkooli õpetaja; Marie Sallaste, endine meie kooli õpetaja (Sutter-Suurmann) 1924.-1932.a.; Ellen Saaren, õpetajaks olnud okupatsiooniajal Vaivara algkoolis. Arvates märtsist määrati õpetaja K. Kreek Vohnja valla Kolu Mittetäieliku Keskkooli juhatajaks. Tema asemele määrati uueks õpetajaks üliõpilane Ülo Krigul. Endistest õpetajatest lahkusid omal soovil Juhan Heinpalu – V-Maarja Mittetäieliku Keskkooli juhatajaks ja tema abikaasa Helmi Heinpalu sama kooli õpetajaks. Vello Juuse määrati Kunda linna Mittetäieliku Keskkooli juhatajaks, kuid arreteeriti seal poliitilistel põhjustel ja mõisteti 15 a. vanglasse.

1945/1946

Koolitööd alustati järgmise õpetajate koosseisuga: Elmar Kanter (direktor), Mare Sakk (õppealajuhataja), Nigul Malts, Elmar Liiv, Liis Aavik, Ülo Krigul, Anette Randma, Anette Spirka, Marie Sallaste, Ellen Saaren, Kiira Neem, Evi Ristimets ja Aino Tamm. Peale kahe viimase olid kõik õppejõud ametis siin ka möödunud kooliaastal. E. Ristimets on lõpetanud 1945.a. Tapa Keskkooli, Aino Tamm on kutseline õppejõud, endine Kaarli algkooli juhataja. Arvates 1. detsembrist määrati N. Malts koolide inspektoriks. 1. detsembrist asuvad ametisse uued õpetajad: Edgar Kärmik sõjalise ala juhatajana ja Leo Saukas peamiselt loodusõpetuse- ja füüsikaõpetajana. E. Kärmik on keskkooliharidusega, äsja demobiliseerunud punaarmeelane. L. Saukas – matemaatika-füüsika teaduskonna üliõpilane. Endine õpetaja Linda Kanter jäi kooli internaadi juhatajaks.

1946/1947

E. Kanter (direktor), M. Sakk (õppealajuhataja), E. Kärmik (kehalise ala juhataja), E. Liiv, L. Aavik, M. Sallaste, A. Spirka, A. Randma, A. Tamm, K. Neem, L. Saukas, E. Saaren ja noor keskkooliharidusega A. Leps. Lahkus E. Saaren – õpetajaks Rakverre. Tema asemele määrati Maimu Tonka ja Laine Pärk, keskkooliharidusega noored. L. Pärk määrati õpetajaks Vinni-Pajustile. 7-klassilise kooli õpetaja kutse anti E. Kanterile, M. Sakile, M. Sallastele, A. Spirkale ja A. Tammele.

1947/1948

Elmar Kanter (direktor), Mare Sakk (õppealajuhataja), Elmar Liiv, Liis Aavik, Edgar Kärmik, Anette Randma, Aino Tamm, Anette Spirka, Marie Sallaste, Kiira Neem, Laine Orupõld ja Valentine Botvin ning Hildegard Lepamets. Endistest õpetajatest lahkusid A. Leps ja L. Saukas, kellest esimene siirdus edasi õppima ülikooli ja L. Saukas õpetajaks Kehrasse. Uutest õpetajatest ei oma ükski õpetajakutset: L. Orupõld on keskkooliharidusega, V. Botvin lõpetanud kergetööstustehnukiumi ja H. Lepamets kunstikooli üliõpilane. Haiguspuhkusel õpetajaid asendasid E. Saaren ja M. Tonka.

1948/1949

Kooli direktor Elmar Kanter, õppealajuhataja Nigul Malts, vanempioneerijuht Edgar Kärmik ning õpetajad Mare Sakk, Aino Tamm, Kiira Neem, Marie Sallaste, Laine Orupõld, Ellen Saaren, Liis Aavik, Anette Randma, Valentine Botvin ja Linda Kanter. Uuesti tuli ametisse õpetaja Anette Spirka. Endistest õpetajatest paigutati ümber teisele kohale E. Liiv (Aserisse). H. Lepamets siirdus õpinguid jatkama kunstikooli. Õpetajatena uuesti ametisse tulnud N. Malts, E. Saaren ja L. Kanter on siin koolis varem ametis olnud. M. Sakk loobus tervislikel põhjusil õppealajuhataja kohast ja sellele kohale määrati N. Malts, kes vahepeal oli koolide inspektor. 28.märtsist asustati ümber õpetaja L. Aavik ning seoses ümberasustamisega ei ilmunud enam teenistusse A.Tamm. Seetõttu oli õpetajate töökoormus suur, eriti kevadperioodil.

1949/1950

Direktor Elmar Kanter, õppealajuhataja Nigul Malts, vanempioneerijuht Edgar Kärmik, õpetajad Mare Sakk, Kiira Neem, Anette Randma, Anette Spirka, Marie Sallaste, Laine Orupõld, Valentine Botvin, Ellen Saaren, Linda Kanter, Elvi Klinder ja Helgi Plaat. Uued õpetajad omavad õpetajakutset, E. Klinder on 1949.a. lõpetanud Tallinna Õpetajate Instituudi, eriala loodusõpetus ja maateadus, H. Plaat on lõpetanud 1949.a. Rakvere Õpetajate Seminari. Kutseta õpetajad õpivad edasi mittestatsionaarselt. E. Kärmik ja L. Orupõld – Tallinna Kehakultuuri Tehnikumis, L. Kanter – Rakvere Õpetajate Seminaris ja V. Botvin – Tallinna Õpetajate Instituudis.

1950/1951

Direktor Elmar Kanter, õppealajuhataja Kiira Neem, vanempioneerijuht Edgar Kärmik, Mare Sakk, Nigul Malts, Anette Randma, Anette Spirka, Marie Sallaste, Laine Orupõld, Valentine Botvin, Ellen Saaren, Linda Kanter, Elvi Klinder, Helgi Plaat, Elvi Tiits ja Evald Õisma. Viimased kaks on uued, neist E. Tiits on lõpetanud 1950.a. Tallinna Õpetajate Instituudi ajaloo erialal ja E. Õisma 194?.a. Haapsalu Õpetajate Seminari ning olnud õpetajaks juba 2 aastat. Senine õppealajuhataja N. Malts määrati 1. septembrist õpetaja kohale ja tema asemele õppealajuhatajaks K. Neem. Kutseta õpetajaid on 5. Neist õpivad mittestatsionaarselt: L. Kanter, E. Saaren ja L. Orupõld – Rakvere Pedagoogilises Koolis ja E. Kärmik – Kehakultuuri Tehnikumis. V. Botvin on küll edasiõppijana registreeritud Tallinna Õpetajate Instituuti, kuid ei ole seal eksameid sooritanud ega saa seal õpinguid jätkata keskkooli lõputunnistuse puudumisel (ta on lõpetanud Kergetööstuse Tehnikumi).

1951/1952

Direktor Elmar Kanter, Linda Kanter, Anette Spirka, Mare Sakk, Marie Sallaste, Anette Randma, Nigul Malts, Ellen Saaren, Kiira Neem, Edgar Kärmik, Valentina Botvin, Elvi Klinder, Helgi Plaat, Elvi Tiits, Evald Õisma, Liidia Roger, ?

1952/1953

Direktor Elmar Kanter, Linda Kanter, Anette Spirka, Nigul Malts, Edgar Kärmik, Valentina Botvin, Elvi Klinder, Helgi Plaat, Elvi Tiits, Evald Õisma, Liidia Roger, Malle Kahro, Valve Grünfeldt, Ellen Saaren.

1953/1954

Direktor Elmar Kanter, Linda Kanter, Nigul Malts, Edgar Kärmik, Valentina Botvin, Elvi Klinder, Helgi Plaat, Elvi Gostsõllo, Evald Õisma, Liidia Roger, Malle Kahro, Valve Grünfeldt, Hilja Eedma, Evald Eedma, Ellen Saaren, Marie Sallaste, Anette Randma.

1954/1955

Direktor Elmar Kanter, Evald Õisma, Mare Sakk, Nigul Malts, Marie Sallaste, Anette Randma, Edgar Kärmik (vanempioneerijuht), Ellen Saaren, Valve Grünfeldt, Evald Eedma, Hilja Eedma, Valentina Botvin, Helgi Plaat, Malle Kahro, Elvi Gostsõllo, Liidia Roger, Linda Kanter, Elvi Altmäe, Hilda Luhaveer.

1955/1956

Direktor Elmar Kanter, Marie Sallaste, Mare Sakk, Nigul Malts, Linda Kanter, Anette Randma, Helgi Plaat, Elvi Altmäe, Liidia Roger, Valentina Botvin, Hilja Eedma, Evald Eedma, Ainu Soom, Ellen Saaren, Ilse Teeväli, Evi Prits (vanempioneerijuht), Evald Õisma, Valve Grünfeldt, Elvi Gostsõllo, August Nõmmaru, Malle Kahro, Ainu Kirotbek.

1956/1957

Õpetajaid oli 20: direktor Elmar Kanter, Marie Sallaste, Mare Sakk, Nigul Malts, Linda Kanter, Anette Randma, Helgi Plaat, Elvi Altmäe, Liidia Roger, Valentina Botvin, Hilja Eedma, Evald Eedma, Valve Grünfeldt, Elvi Gostsõllo, Evald Õisa, Ellen Saaren, Evi Pihelgas, Hendo Sakk, Vaike Sammel, Ainu Kirotbek, Ainu Soom.

 

Kadrina Keskkool

1957/1958

Direktor Elmar Kanter, Marie Sallaste, Elvi Altmäe, Evi Pihelgas, Nigul Malts, Hilja Eedma, Evald Eedma, Liidia Roger, Mare Sakk, Hendo Sakk, Rein Sakk, Linda Kanter, Helgi Plaat, Anette Randma, Valve Grünfeldt, Evald Õisma, Valentina Botvin, Elvi Gostsõllo, Vaike Sammel, Ainu Kirotbek, Urve Viltrop, Irma Tanvell, Made Sendre, Ellen Saaren.

1958/1959

Koolis töötas 25 õpetajat: direktor Elmar Kanter, Mare Sakk, Linda Kanter, Edgar Kärmik, Nigul Malts, Evald Õisma, Evald Eedma, Hilja Eedma, Elvi Altmäe, Elvi Gostsõllo, Ilse Penter, Ellen Saaren, Helge Kesküla, Irma Tanvell, Ainu Kirotbek, Helgi Plaat, Made Sendre, Vaike Sammel, Tamara Botvin, Valentina Botvin, Valve Grünfeldt, Urve Viltrop, Anne Juksaar, Liidia Roger, Evi Pihelgas.

1959/1960

Õpetajaid oli 29: direktor Elmar Kanter, Linda Kanter, Ado Raik, Kunda Raik, Hilja Eedma, Evald Eedma, Ainu Kirotbek, Evi Pihelgas, Anne Juksaar, Elvi Gostsõllo, Nigul Malts, Urve Viltrop, Evald Õisma, Tamara Botvin, Valentina Botvin, Vaike Sammel, Ellen Saaren, Liidia Roger, Irma Tanvell, Mai Aasamets, Valve Grünfeldt, Made Sendre, Helge Kesküla, Elvi Altmäe, Edgar Kärmik, Ilse Penter, Kira Leitsman, Helgi Plaat, Mare Sakk.

1960/1961

Direktor Kanter viidi üle Rakvere Internaatkooli, tema asemele määrati direktoriks Jäneda Põllumajandustehnikumi õppejõud Kalju Lomp. Õpetajaskond: direktor Kalju Lomp, Liidia Roger, Mare Sakk, ???

1961/1962

Direktor Kalju Lomp, õppealajuhataja Ilse Kuusemäe, tootmisalajuhataja Ado Raik, õpetajad Kunda Raik, Evald Õisma, Elvi Gostsõllo, Valentina Botvin, Tamara Botvin, Liidia Roger, Ellen Saaren, Ainu Kirotbek, Made Sendre, Evi Pihelgas, Hilja Eedma, Evald Eedma, Mai Aasamets, Valve Grünfeldt, Enn Randma, Vaike,Talviste, Irma Tanvell, Asta Sander, Hilda Luhaveer, Helgi Kõiv, Laili Soover, Helgi Konist, Urve Viltrop, Elvi Altmäe, Helgi Hiiemäe, Laine Dimse (vanempioneerijuht), Kira Nõmmik, Ralf Liblik, Jaan Pekri, Alvi Näripäe (raamatukoguhoidja), Salme Kastemäe (laborant), Julius Kaarma (majandusjuhataja).

1962/1963

Direktor Kalju Lomp, õppealajuhataja Ilse Kuusemäe, tootmisalajuhataja Ado Raik, õpetajad Ainu Kirotbek, Hilja Eedma, Evald Eedma, Evi Pihelgas, Helgi Konist, Kunda Raik, Valentina Botvin, Hilma Voolaid, Leo Olesk, Urve Kukk, Valve Grünfeldt, Made Sendre, Eduard Sepman, Elvi Gostsõllo, Elvi Altmäe, Irma Tanvell, Urve Viltrop, Liidia Roger, Tamara Botvin, Vaike Talviste, Maili Kukk, Asta Sander, Laine Dimse, Hilda Luhaveer, Kira Nõmmik, Ellen Saaren, Helgi Kõiv, Elmar Voolaid, Mai Aasamets, Alvi Näripäe (raamatukoguhoidja), Valve Olesk (sekretär), Virve Lomp (laborant).

1963/1964

Uuest õppeaastast määrati direktoriks Otto Amer, kuna Kalju Lomp lahkus ametist. Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ado Raik, tootmisalajuhataja Leo Olesk, õpetajad Milvi Amer, Elvi Altmäe, Mai Aasamets, Hilja Eedma, Evald Eedma, Elvi Gostsõllo, Valve Grünfeld, Valentina Botvin, Tamara Botvin, Ainu Kirotbek, Õie Karus, Urve Kukk, Ilse Kuusemäe, Helgi Konist, Helgi Kõiv, Hilda Luhaveer, Kira Nõmmik, Kunda Raik, Liidia Roger, Ellen Saaren, Made Sendre, Asta Sander, Eduard Sepman, Evi Pihelgas, Urve Viltrop, Hilma Voolaid, Elmar Voolaid, Irma Tanvell, Helle Allikalt (vanempioneerijuht), Valve Olesk (raamatukoguhoidja), August Roos (majandusjuhataja).

1964/1965

Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ado Raik, tootmisalajuhataja Leo Olesk, Milvi Amer, Elvi Altmäe, Mai Aasamets, Hilja Eedma, Evald Eedma, Elvi Gostsõllo, Valve Grünfeldt, Valentina Botvin, Ainu Kirotbek, Urve Stern, Ilse Kkuusemäe, Helgi Konist, Kira Nõmmik, Kunda Raik, Liidia Roger, Ellen Saaren, Made Sendre, Asta Sander, Eduard Sepman, Evi Pihelgas, Urve Viltrop, Hilma Voolaid, Helle Allikalt, Õie Karus, Ella Tõnisson, Heldur Tõnisson, Albina Trummer, Helmi Peterson, Luule Neiaru, Silja Hanso (Sulev), Anto Varda, Maie Kivita, Valve Olesk (raamatukogu), August Roos (majandusjuhataja), Asta Kägu (raamatupidaja), Eda Vainokivi (laborant).

1965/1966

Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ado Raik, tootmisõppealajuhataja Leo Olesk, õpetajad Kunda Raik, Hilja Eedma, Õie Karus, Evi Pihelgas, Ainu Kirotbek, Hilma Voolaid, Niina Tõntson (Arumeel), Milvi Amer, Valve Grünfeldt, Made Sendre, Ilse Kuusemäe, Urve Viltrop, Valentina Botvin, Mai Aasamets, Urve Kukk (Stern), Eduard Sepman, Elvi Gostsõllo, Evald Eedma, Elvi Altmäe, Liidia Roger, Kira Nõmmik, Helmi Peterson, Maie Kivita, Asta Sander, Vello Heinsoo, Ella Tõnisson, Anto Varda, Helgi Konist, Ellen Saaren, vanempioneerijuht Helle Kull.

1966/1967

Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Linda Penjam, tootmis-õppealajuhataja Leo Olesk, õpetajad Ellen Saaren, Elvi Altmäe, Helgi Konist, Elvi Gostsõllo, Kunda Raik, Liidia Roger, Valve Grünfeldt, Hilja Eedma, Evald Eedma, Evi Pihelgas, Ainu Kirotbek, Urve Viltrop, Ilse Kuusemäe, Made Sendre, Kira Nõmmik, Mai Aasamets, Asta Sander, Urve Stern, Eduard Sepman, Hilma Voolaid, Milvi Amer, Ella Tõnisson, Anto Varda, Vello Heinsoo, Õie Karus, Mare Mägestik, Anne Madar, Juta Naarits, Ellen Kubi, Aino Lehtoja.

1967/1968

Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ruth Ojavee, kasvatusalajuhataja Valdo Männilo, õpetajad Kunda Raik, Evi Pihelgas, Hilma Voolaid, Aino Mäeots, Hilja Eedma, Õilme Karus, Juta Naarits, Ellen Kubi, Urve Viltrop, Ainu Kirotbek, Anne Taimre, Elvi Gostsõllo, Mai Aasamets, Milvi Amer, Valve Grünfeldt, Made Sendre, Ilse Kuusemäe, Mare Mägestik, Urve Stern, Irene Saks, Evald Eedma, Eduard Sepman, Anto Varda, Leo Olesk, Vello Heinsoo, Liidia Roger, Elvi Altmäe, Ellen Saaren, Kira Nõmmik, Aino Lehtoja, Ella Tõnisson, Asta Sander, Sirje Kiviberg, vanempioneerijuht Tiiu Viljak, internaadikasvataja Helgi Konist, raamatukogujuhataja Valve Olesk, laborant Juta Tuul.

1968/1969

Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ruth Ojavee, kasvatusalajuhataja Valdo Männilo, õpetajad Kunda Raik, Evi Pihelgas, Hilma Voolaid, Aino Mäeots, Hilja Eedma, Õilme Karus, Juta Naarits, Ellen Grauberg (Kubi), Urve Viltrop, Ainu Kirotbek, Anne Taimre, Elvi Gostsõllo, Mai Aasamets, Milvi Amer, Valve Grünfeldt, Ilse Kuusemäe, Mare Umbaed (Mägestik), Urve Stern, Irene Saks, Evald Eedma, Eduard Sepman, Anto Varda, Leo Olesk, Vello Heinsoo, Liidia Roger, Elvi Altmäe, Senta Nukk (Udriku algkooli koondamise tõttu), Ellen Saaren, Kira Nõmmik, Ella Tõnisson (laborant), Asta Sander, Sirje Kiviberg, Tiiu Lankei, Anneli Paju, Marja Döring, vanempioneerijuht Kira Paas, internaadikasvataja Helgi Konist, raamatukoguhoidja Valve Olesk. II poolaastal oli 3 Tallinna Pedagoogilise Instituudi üliõpilast praktikal laulmise, matemaatika ja eesti keele erialalt.

1969/1970

Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ruth Ojavee, kasvatusalajuhataja Rein Inno, õpetajad Kunda Raik, Evi Pihelgas, Hilma Voolaid, Aino Mäeots, Hilja Eedma, Evald Eedma, Õilme Karus, Juta Naarits, Urve Viltrop, Ainu Kirotbek, Anne Taimre, Elvi Gostsõllo, Mai Aasamets, Milvi Amer, Valve Grünfeldt, Ilse Kuusemäe, Mare Umbaed, Urve Stern, Irene Saks, Anto Varda, Leo Olesk, Vello Heinsoo, Liidia Roger, Elvi Altmäe, Ellen Saaren, Kira Nõmmik, Helgi Konist, Ella Tõnisson (laborant), Ene Kallavus, Eda Sakk, Tõnis Sakk, Viive Õunapuu, Asta Sander, Senta Nukk, raamatukogujuhataja Valve Olesk, vanempioneerijuht Helgi Sihver, Sirje Kiviberg, Tiiu Lankei, Anneli Paju. I poolaastal lahkus Ene Kallavus. Pedagoogidest õppisid edasi: J. Naarits – TRÜ I kursus; V. Grünfeldt – TPedI V kursus; H. Voolaid – TPedI III kursus; A. Mäeots – TPedI III kursus; E. Tõnisson – TPedI II kursus; O. Amer – TRÜ I kursus. Tallinna Pedagoogilisest Instituudist oli meie koolis praktikal füüsikaosakonna üliõpilane Kaarel Einpalu.

Allikas: kooli kroonika

Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo
Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd