Dokumendid

COVID-19
.
Õppetöö
Kadrina Keskkooli õppekava üldosa ning ainekavad ART
Õpilaste nõustamine ja õpiabi kord Kadrina Keskkoolis PDF
Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme hindamisjuhend PDF
Kadrina Keskkooli põhikooli hindamisjuhend (I-III kooliaste) PDF
Kadrina Keskkooli hindamisjuhend kehalises kasvatuses PDF
Kadrina Keskkooli Autokooli õppekava PDF
Õpilasuurimus ja praktiline töö
Loovtöö korraldusjuhend Kadrina Keskkoolis PDF
Praktilise ja uurimistöö korraldusjuhend Kadrina Keskkoolis PDF
Uurimistööde vormistamine Kadrina Keskkoolis PDF
Kooli lõpetamine
Kadrina Keskkooli koolilõpueksam PDF
Kehalise kasvatuse eksam 12. klassile PDF
.
Õpilane, lapsevanem
Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Kadrina Keskkoolis PDF
Kadrina Keskkooli kodukord PDF
Õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord Kadrina Keskkoolis PDF
Kadrina Keskkooli koolivormi statuut PDF
Kadrina Keskkooli koolikappide kasutamise kord PDF
Kadrina Keskkooli õpilaste tööpraktika juhend PDF
.
Õpetaja, koolitöötaja
Kadrina Keskkooli aineõpetaja/klassiõpetaja ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli õppejuhi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli mentori (õpetajale) ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli sotsiaalpedagoogi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli eripedagoogi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli haridustehnoloogi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli arendusjuhi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli IT spetsialisti ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli korraldusjuhi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli töökorralduse reeglid PDF
Kadrina Keskkooli töötasustamise kord PDF
Kadrina Keskkooli töötajate täiendkoolituse kord PDF
Ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms läbiviimise ohutuse tagamise juhend Kadrina Keskkoolis PDF
Abivajajast ja hädaohus lapsest teatamise juhis PDF
Kadrina Keskkooli riidehoidja ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli tugiteenuste juhi ametijuhend PDF
.
Õpilaskodu
Kadrina Keskkooli õpilaskodu kodukord PDF
.
Kool
Kadrina Keskkooli põhimäärus PDF
Kadrina Keskkooli arengukava 2016-2025 PDF
Kadrina Keskkooli tegevuskava/üldtööplaan 2023/2024. õppeaastaks PDF
Kadrina Keskkooli sisehindamise kord PDF
Kadrina Keskkooli sisehindamise aruanne 2010 PDF
Kadrina Keskkooli sisehindamise tagasisidearuanne 2011 PDF
Kadrina Keskkooli aumedali omistamise statuut PDF
Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu põhikiri PDF
Kadrina Keskkooli asjaajamiskord PDF
Kadrina Keskkooli temaatilise riikliku järelevalve õiend 2014 PDF
Kadrina Keskkooli töökeskkonna riskianalüüs PDF
Õppejuhi vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord PDF
.
Varia
Kadrina Keskkooli teenuste ja ruumide kasutamise hinnad PDF
Kadrina Keskkooli andmekaitsetingimused ehk privaatsusavaldus PDF
Ekskursioonide, matkade, õppekäikude läbiviimise ohutuse tagamine PDF
.
Vormid (õpilane, juhendaja, lapsevanem)
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile õppetööst vabastamiseks PDF
Avaldus Kadrina Keskkooli õppejuhile mitteformaalse õppe arvestamiseks RTF
Mitteformaalse õppe arvestamine – Lisa 1. Huviringi tegevuse päevik RTF
Mitteformaalse õppe arvestamine – Lisa 2. Juhendaja hinnang RTF
Taotlusvormid kooli astujale
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile (1. klassi astuja) PDF RTF DOCX
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile (10. klassi astuja) PDF RTF DOCX
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile PDF RTF DOCX
Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo
Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi, logopeedi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd