Raamatukogu

Lahtiolekuajad

Esmaspäevast reedeni kell 8.00-16.30.

Kontakt

Aino Põldaas raamatukogujuhataja 322 5648 aino@kadrina.edu.ee

Raamatukogutarkvara

Raamatukogus on kasutusel Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem (RIKS) ning elektronkataloog (RIKSWEB).

Kadrina Keskkooli raamatukogu kasutamise eeskiri

  1. Kooliraamatukogu lugejaiks võivad olla kõik Kadrina Keskkooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad.
  2. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassinimekirja alusel. Iga õppeaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine.
  3. Kooliraamatukogu laenutab lugejaile raamatuid ja muid teavikuid nii raamatukogus kasutamiseks kui ka koju.
  4. Koju ei laenutata väärtuslikke ainueksemplare (mõeldud kasutamiseks ainult kohapeal) ning uusimaid ajalehti ja ajakirju.
  5. Kooliraamatukogu teenused- kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, interneti kasutamine on tasuta.
  6. Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on kaks nädalat, v.a osa õppekirjandusest, mida võib laenutada terveks õppeaastaks.
  7. Lugeja võib tagastamistähtaega pikendada kui teavikut ei ole soovinud teised lugejad.
  8. Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma; nende saamisel kontrollima nende korrasolekut ja rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale.
  9. Tagastamata või rikutud raamatud ja muud infokandjad on lugeja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseteks tunnistatud teavikutega või tasuma nende turuväärtuse. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
  10. Käesoleva eeskirja mittetäitjatelt võib raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta. Küsimuse otsustab õppenõukogu.

Kasulikke viiteid

Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool
EMU logo transparent 01 TLU

unescologotulevikukool

Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd