Kooli vastuvõtmine

(1) Põhikooli astmetesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool.

(2) Vabade õppekohtade olemasolul võetakse vastu soovijaid ka väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda.

(3) Õpilase nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.

Õpilase ületulekul teisest koolist Kadrina Keskkooli palume esitada:

  • taotlus (täidetakse kantseleis*)
  • õpilase sünnitunnistuse koopia
  • õpilase tervisekaart
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  • eelmise kooli poolt ametlikult kinnitatud klassitunnistus või väljavõte õpinguraamatust jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvtakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu
  • eelmise kooli poolt ametlikult kinnitatud klassitunnistus ja hinneteleht jooksva õppeveerandi/trimestri hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel
  • dokumendifoto (3x4cm)

* Taotlust saab ka eeltäita, kas käsitsi või arvutil. Laadi alla: PDF, DOCX.

Info tel 322 5640 (kantselei).

Vaata ka: 1. klassi vastuvõtmine, 10. klassi vastuvõtmine

Vaata ka: Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Kadrina Keskkoolis (PDF)

Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool
EMU logo transparent 01 TLU

unescologotulevikukool

Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd