Õppesuunad

Kadrina Keskkool võimaldab õppe kolmes õppesuunas:

 1. Humanitaar-sotsiaalsuund (HUSO)
 2. Loodusteaduste suund (LOTE)
 3. Reaaltehniline suund (RETE)

Kooli õppekava on laiapõhjaline, et tagada kõigile õpilastele võimalikult tugev ettevalmistus kõikides ainevaldkondades. Suuna diferentseerumine algab 10. klassist.

Suunavalikut võib õpilane muuta üks kord 10. klassi esimese trimestri jooksul.

Kui...

 • Sinu lemmikained on keeled, kirjandus, ajalugu, geograafia...
 • tunned huvi kultuurisündmuste ja -nähtuste ning nende audio-visuaalse jäädvustamise vastu...
 • Sind huvitab meie ühiskonna käekäik...
 • Sulle meeldib reisida ja tutvuda erinevate rahvaste kultuuriga...
 • Sa tahad saada meediaguruks, keeleteadlaseks, diplomaadiks, filosoofiks, arheoloogiks, kunstiteadlaseks, politoloogiks, semiootikuks...

siis vali edasiõppimiseks HUSO suund

Kui...

 • Sinu lemmikained on bioloogia, keemia, geograafia, füüsika...
 • tunned huvi looduse, sh keskkonna- ja tervisekaitse vastu...
 • Sind huvitavad keskkonnas toimuvad nähtused ja protsessid...
 • Sulle meeldib analüüsida, katseid teostada, uurida, käia õppekäikudel ja ekspeditsioonidel...
 • Sa tahad saada keskkonnateadlaseks, metsandusspetsialistiks, materjaliteadlaseks, geenitehnoloogiks, arstiks...

siis vali edasiõppimiseks LOTE suund

Kui...

 • Sinu lemmikained on matemaatika, füüsika, keemia, arvutiõpetus, projekteerimine...
 • oled huvitatud meie riigi jätkusuutlikust arengust...
 • tunned huvi insenertehniliste, IT- ja majanduserialade vastu...
 • Sulle meeldib reisida, võtta vastu otsuseid juhirollis ning edendada riigi majandust...
 • Sa tahad saada inseneriks, IT-spetsialistiks, finants- või majandusanalüütikuks...

siis vali edasiõppimiseks RETE suund

 

Sa oled siin: Avaleht Õppetöö Õppekava Õppesuunad