Õppenõukogud 2019/2020. õppeaastal

11.12.2019 15.30 I trimestri töötulemustest põhikooliastmes
23.01.2020 15.30 Gümnaasiumiastme I poolaasta kokkuvõte
10.03.2020 15.30 II trimestri töötulemustest põhikooliastmes
01.06.2020 10.00 12. klassi õpilaste õppetöö lõpetamine
08.06.2020 10.00 9. klasside lõpetamine. Õppeaasta kokkuvõte põhikooli- ja gümnaasiumiastmes
15.06.2020 10.00 12. klassi lõpetamine
28.08.2020 10.00 Õppeaasta lõpetamine

Õppenõukogu koosolek toimub üldjuhul metoodikakabinetis.