Sotsiaalpedagoog

Kadrina Keskkooli sotsiaalpedagoog on Elin Lemberg.

Telefon: 322 5655, e-post: elin.lemberg@kadrina.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi kabinet asub C-korpuse I korrusel (läänepoolses tiivas).

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

Otsesed töövaldkonnad on:

 • koolikohustuse täitmise jälgimine;
 • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
 • koolivägivallajuhtumite lahendamine;
 • laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
 • kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.

Õpilane, pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • sa tunned, et sul on muresid, mis takistavad koolis käimist, edukat õppimist jms, ning millele ei leia iseseisvalt lahendusi;
 • sul on koduseid või isiklikke probleeme;
 • sul on kohanemisraskused;
 • sind kiusatakse või tõrjutakse.

Lapsevanem, pöörduge sotsiaalpedagoogi poole kui:

 • soovite rääkida oma lapse õpi-, käitumis- või kohanemisraskustest või muudest kooliga seotud probleemidest;
 • vajate nõu lapse käitumist ja õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks;
 • teie lapsel on probleeme koolikaaslaste, klassikaaslaste või õpetajatega.

Õpetaja, pöördu sotsiaalpedagoogi poole kui:

 • tunned, et vajad abi klassi või õpilasega seotud probleemi lahendamisel;
 • oled märganud abi vajavat last
Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo
Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi, logopeedi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd