Distantsõppe korraldus Kadrina Keskkoolis

Head lapsevanemad! Kõik meie riigi koolid on oma töökorraldust ümber kujundamas. Nagu iga uue olukorra puhul, tekibki kõigil väga palju küsimusi, millele saame vastused tihedas ja konstruktiivses koostöös.

Palume meeles pidada, et distantsõpe tähendab õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist ning seda, et õpilane viibib kodus ning ei osale huviringides ja trennides, ei külasta kino, teatrit või muid rahvarohkeid kohti.

Vastutuse jagamine õpetaja, õpilase ja lastevanemate vahel kindlasti tihendab kooli-kodu sidet. Oleme tänulikud teile selle aja eest, mis te kodus pühendate oma lapse õppimise suunamisele ja juhtimisele, tema arengule. Püüame koostöös jõuda selleni, et kasvaks lapse isiklik vastutus, mis ei nõua otsest tagasisidet õpetajale, kuid on noore inimese arengus ülioluline.

Lastevanemate konstruktiivne tagasiside aitab meil distantsõppe protsessi vastavalt vajadustele kohaldada. Pöörduge oma ettepanekute ja tähelepanekutega lapse klassijuhataja/aineõpetaja poole. Kiire infovahetus õpetajatega aitab laste õpikoormust reguleerida.

Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust. Kui lapsel kodus vajalikud vahendid puuduvad, andke sellest palun kohe lapse klassijuhatajale teada.

Palume ka meeles pidada, et lapse haigestumisest, mis takistab tal osaleda õppetegevuses, teavitaksite ikka endiselt klassijuhatajat.

Õppekorraldus

 1. Paljud õppeained ei vaja õpilaste tunniplaanijärgset kohalolekut.
 2. Seetõttu me ei järgi tunniplaani kellaajaliselt, teeme seda päeviti. Väljapuhanud laps saab ise planeerida oma tööpäeva ja see tõstab ka tema vastutust.
 3. Õpetajad sisestavad päeva õpiülesanded e-päevikusse eelmise päeva õhtul kella viieks (v.a esimesel päeval). Veelgi parem oleks, kui õpetaja saaks õpilasele anda nädalaplaani ja õpilane saab ise valida, millal ja mida ta teeb, millist ülesannet täidab, kui õpetaja ei ole ette näinud teisiti.
 • E-päevikusse kirjutatakse tunnid vastavalt tunniplaanile.
 • Tunni sisusse tuleb märkida, millega õpilane peab selle tunni raames kodus tegelema (nt õpik lk, töövihik ülesanded, tööleht nr 3 vm).
 • Kodutööde andmisega traditsioonilises mõttes on soovitav olla tagasihoidlik (nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik!), sest distantsõppel iseseisvalt õppides kulub lastel soovitud õpitulemusteni jõudmiseks rohkem aega kui klassiruumis õpetaja juhendamisel.
 • Kui õppetöö läbiviimiseks on kasutusel teisi keskkondi (Moodle, Google Drive, EIS, Opiq jpm), tuleb täpne info lisada e-päeviku tunnikirjeldusse.
 • Distantsõppe läbiviimiseks on õpetajate kasutuses erinevad keskkonnad: Moodle, Google Drive , Google Classroom, Opiq, Foxcademy, Miksike, EKI.ee, opetaja.edu.ee, TaskuTark, õppematerjalid Ekoolikotis, EISi testid jpm keskkonnad, mida õpetajad on oma tundides kasutanud.
 • Õpetajate loovusel pole piire ja nad kindlasti leiavad veel palju muid võimalusi distantsõppe korraldamiseks.
 • Õpetaja arvestab õppe planeerimisel, et valitud meetoditega on võimalik distantsõppes saavutada vastavaks perioodiks planeeritud õpitulemused.
 • Õpitulemuste saavutamist kontrollitakse e-õppe vahenditega või tavaõppesse naastes.
 1. Aineõpetajad (1.–3. klassides klassijuhataja) annavad õpilastele e-päeviku kaudu teada, kuidas toimub suhtlus ja õppetöö.
 2. Ülevaate saamiseks distantsõppe protsessist soovitame aineõpetajatel aeg-ajalt tagasisidestada õpiülesannete täitmist e-päevikus.
 3. Kindlasti peaksid õpilased oma tehtud tööd edastama õpetaja poolt määratud ajaks.
 4. Tekkinud ning esitatud küsimustele vastab õpetaja järgmisel tööpäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Oluline on kahepoolne suhtlus.
 5. Õpetajatele jääb kehtima senine tunniplaan ja õpetaja peab olema sel ajal kättesaadavad kokku lepitud suhtluskanali kaudu.
 6. Õpetajal on õigus koduõppe tunnis ette nähtud ülesannete tegemist kontrollida ja hinnata.

Edasisi koolipoolseid juhiseid ning teateid edastame kooli kodulehe ja e-päeviku kaudu – palume neid suhtluskanaleid regulaarselt jälgida.

Link koduõppe nõuannetele HITSA lehelt: E-KODUÕPE. KKK

Õpetaja, ära pinguta üle! Lapsevanem, ära mõtle üle!

Koostöö on meie kuldvõtmeke!

Direktori nõukogu

 

Loe lisaks

Eriolukord Kadrina Keskkoolis

Täiendav info õppetöö korraldamisest

Kadrina Vallavalitsuse pressiteade

Soovitusi koroonaviiruse leviku piiramiseks


Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool
EMU logo transparent 01 TLU

unescologotulevikukool

Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd