LOTE õppesuuna õpilased lõpetasid edukalt EMÜ kursuse

Sel õppeaastal osalesid kõik Kadrina Keskkooli loodusteaduste (LOTE) õppesuuna 30 õpilast Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli kursusel „Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse“, kus oli kokku üle kuuekümne õpilase erinevatest koolidest üle Eesti. Kursus oli väga mitmekesiste teemadega ja koosnes veebiloengutest ning iseseisvatest praktilistest töödest, mida juhendasid erinevad õppejõud ja juhendajad. Väga oluline osa oli ka tööde vormistamisel ning alati said õpilased juhendajatelt põhjaliku personaalse tagasiside, lisaks anti üldine tagasiside kõikide tööde põhjal ja toodi esile paremaid töid. Teemadeks olid loodusfotograafia, matkaraja koostamine, eaka puu kirjeldamine, koerte käitumise ja heaolu uurimine, taevavaatlused (valgusreostuse hindamine, tähtkujude õppimine ja pilvevaatlused), talvised linnuvaatlused, õunapuude lõikamine ja kirjeldamine, mulla elustiku uurimine. Kursus lõppes kokkuvõtva testiga Moodle õppekeskkonnas. Juhendajateks olid näiteks loodusfotograaf Ingmar Muusikus, entomoloog Mati Martin, füüsik Jaan Paaver, loomaarst Liisi Kulasalu, agronoomiaõppejõud Liina Talgre, hobiornitoloog Vilja Padonik jt. Kursuse koordinaatoriks ja juhendajaks oli bioloog Juhani Püttsepp, teda abistas bioloog Eha Järv. Meie kooli õpilastel õnnestus käia kahel korral ka Tartus maaülikooli õppepäevadel ning Rõhu katseaias õunapuude lõikamist õppimas, kus tehti ka õppevideo. Vilja Padoniku juhendamisel osaleti maikuus Kadrinas linnulauluhommikul ja linnuvaatlustel.

Lõpuürituseks oli 24. mail toimunud ühine matk Kadrinas Inger Rummo (10.Lote) toredal juhendamisel ning linnuliikide loendus retke jooksul Laura Tammineni (10. Lote) koordineerimisel, kus kirja sai 30 linnuliiki. Üritus lõppes Kadrina laululaval, kus sõna said juhendajad ning kätte anti kursuse ametlikud tunnistused, hästi maitsesid pakutud suupisted. Tervitussõnad kursuse lõpetajatele saadeti ka EMÜ rektorilt Ülle Jaakmalt. Meie kooli kõik õpilased lõpetasid edukalt kursuse, tunnistuse ainepunkte saab kasutada kõrgkoolidesse õppima asudes ning maaülikooli teatud erialadele kandideerides saab kasutada kolme lisapunkti. Esile tõsteti Saamuel Palu (11.Lote) põhjalikkust tööde vormistamisel, samuti Laura Tammineni head linnutundmist. Inger Rummo lõpetas kursuse kiitusega – palju õnne Ingerile ja kõikidele teistele lõpetajatele. Õpilaste tagasiside kursusele on väga positiivne: mitmekesine ja huvitav, praktiline, silmaringi avardav, sageli kaasati tegevusse pereliikmed, õpetas iseseisvust ja ajaplaneerimist ning eneseületamist ja tööde vormistamist, sai palju viibida looduses ning kasutada loomingulisust, juhendajateks olid head oma ala spetsialistid.

Kadrina Keskkooli õpilased osalesid sellel kursusel juba neljandat korda.

Suur tänu kõikidele juhendajatele ja Maaülikoolile meie koolile antud võimaluse eest kursusel osaleda. Eriline tänu entusiastlikule ja väga hoolivale kursuse koordinaatorile Juhani Püttsepale!

Siret Pung, loodusteaduste õppesuuna suunajuht

Fotod: Ingmar Muusikus, Siret Pung


Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool
EMU logo transparent 01 TLU

unescologotulevikukool

Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd