Õpilasesinduse liikmed 2020/2021. õppeaastal

Jürgen Lankei (12. klass) juhataja
Markus Nõlvak (10. klass) juhatuse liige
Marie-Eliise Marton (9.b klass) juhatuse liige
Maris Piispea (8.a klass) juhatuse liige
Helena Victoria Viise (8.a klass) juhatuse liige
Berit Purk (8.a klass) juhatuse liige
Liise Stern (7.b klass) liige
Kreete Klee (7.d klass) liige
Cassandra Kuningas (8.a klass) liige
Mia Leemets (8.a klass) liige
Laura-Eliise Sokk (8.a klass) liige
Laura Anton (9.b klass) liige
Kaarel Karell (11. klass) liige

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm