Õppetöö

ÕPPEKAVA

Õppe- ja ainekavad, õppesuunad, tunnijaotusplaanid, hindamisjuhendid.

Vaata lähemalt: Õppekava

ÕPPEPERIOODID

Põhikoolis trimestrid, gümnaasiumis poolaastad. Koolivaheajad. Lõpuaktused.

Vaata lähemalt: Õppeperioodid

TUNDIDE AJAD

Tundide ja söögivahetundide ajad.

Vaata lähemalt: Tundide ajad

EKSAMID JA TASEMETÖÖD

Riigieksamid, põhikooli lõpueksamid, tasemetööd.

Vaata lähemalt: Eksamid, tasemetööd

UURIMISTÖÖD

Uurimistöö, praktilise töö, loovtöö korraldus. Uurimistöö vormistamise juhend.

Vaata lähemalt: Uurimistööd

PROJEKTID

Osalemine Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes arendus- ja koostööprojektides.

Vaata lähemalt: Projektid

HUVIALARINGID

Õppetööd toetavad ringid, huvialaringid, spordiringid...

Vaata lähemalt: Huvialaringid

ÕPPENÕUKOGUD

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja teemad.

Vaata lähemalt: Õppenõukogud

 

Sa oled siin: Avaleht Õppetöö