Õppenõukogud 2019/2020. õppeaastal

11.12.2019 15.30 I trimestri töötulemustest põhikooli astmes
23.01.2020 15.30 Gümnaasiumi astme I poolaasta kokkuvõte
10.03.2020 15.30 II trimestri töötulemustest põhikooli astmes
05.06.2020 14.30 Õppeaasta kokkuvõte põhikooli- ja gümnaasiumiastmes
15.06.2020 12.00 9. ja 12. klasside lõpetamine
28.08.2020 10.00 Õppeaasta lõpetamine

Õppenõukogu koosolek toimub üldjuhul metoodikakabinetis.

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+

Partnerid

Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik
VEPA Käitumisoskuste Mäng